Aj rastliny majú právo na lepší posmrtný život

Každý z nás už určite aspoň raz za život využil služby kvetinárstva, no len málokto sa zamyslel nad tým, čo sa stane s kvetmi, ktoré zvädnú.
My sme sa to rozhodli zistiť. Zašli sme do kvetinárstva Greenart v Bratislave, v ktorom nám šikovné aranžérky odpovedali na naše otázky. Prvá otázka, ktorú sme im položili, znela: ,,Ako sa zbavujete odpadu z kvetín?“ Odpoveď nás príjemne prekvapila. Odpovedali nám, že odpad z kvetín vynášajú do zbernej nádoby, ktorej obsah sa dáva každý večer do kompostu. Ten neskôr použijú ako prírodne hnojivo pre črepníkové rastliny a záhrady. Po prvej pozitívnej odpovedi sme sa nebáli spýtať na ďalšiu otázku. Chceli sme sa dozvedieť, ako recyklujú plasty, papier a sklo. Odpoveď znela: ,,Áno, recyklujeme ich a snažíme sa tejto planéte pomáhať, ako sa len dá. Plasty, papier a sklo dávame do odpadkových košov na to určených u nás vo firme a raz týždenne ich vynášame do zberu. Papier a kartóny zvyčajne používame ďalej ako úložné boxy.
Pred rozhovorom sme sa trošku obávali, ale už vieme, že nemusíme mať strach, lebo spoločnosť Greenart pomáha našej planéte vysporiadať sa s odpadom.

Žiaci: Viktor Molnár II.GMT, Soňa Krebesová II.GMT