ANGLICKÝ TÝŽDEŇ SO SKVELÝM LEKTOROM

Bol to nezabudnuteľný týždeň angličtiny s Mr. Grahamom Lastom, „native speaker-om“ od 15.10 do 19.10.2018. Žiaci IV.GMT a IV.G mali príležitosť učiť sa pomocou rôznych konverzačných metód, ktoré podporovali premýšľanie, pružné reakcie a rozvíjali slovnú zásobu. Intenzívna príprava aj doma sa nevylučovala, ba spočiatku bola nevyhnutná. Bolo treba prekonávať bariéru strachu, či to, čo som povedal bude aj gramaticky správne, či dodržiavam slovosled a podobne. Avšak Mr. Last je skúsený lektor-pedagóg, ktorého cieľom bolo dorozumievanie a rozširovanie slovnej zásoby. K úspešnosti kurzu prispelo, že žiaci neboli hodnotení bodmi ani známkami, ale verbálne s odporúčaním, čo robiť, aby sa v komunikácii dosiahli lepšie výsledky.

Odporúčame tretiakom, aby neváhali a využili Anglický týždeň počas maturity na našej škole koncom mája 2019.

V. Pastíriková