Prezentácia pilotného kurzu iThink iLike iT

V mesiacoch november 2015 – február 2016 sa žiaci prvých a druhých ročníkov SOŠ polygrafickej zúčastnili pilotného kurzu iThink iLike iT, ktorý spúšťa BSK. Cieľom kurzu je naučiť žiakov používať počítačové zariadenia a smart zariadenia na platforme iOS a OSX (Macintosh).  

Vyhodnotenie súťaže LOGO NAŠEJ TRIEDY

Predmetová komisia cudzích jazykov vyhlásila súťaž LOGO NAŠEJ TRIEDY s popisom jednotlivých prvkov loga v anglickom jazyku. Žiaci sa mohli zapojiť do nej v mesiaci december a január.   Cieľ tejto internej súťaže spočíval v prepojení odborných vedomosti žiakov s jazykovými. Vždy aktívnej III.GMB začali konkurovať žiaci z II.G. Škoda, […]

Basketbal – chlapci

Dňa 11.februára 2016 sa zúčastnili študenti našej školy okresného kola v basketbale chlapcov na Gymnáziu Hubeného. Po veľmi dobrom výkone, ku ktorému prispeli basketbalisti Janis Ázacis a Marko Hajla z I.G a Michal Beňo zo IV.GMB, sme za kolektívnej pomoci ostatných hráčov vo finále podľahli Gymnáziu Hubeného, ktoré je liahňou […]

Deň bezpečného internetu

Keď vás niekto zobudí o polnoci a opýta sa, kto je Rytmus, ako by ste odpovedali? Zrejme všetci študenti našej školy by reagovali tak isto.   V Auparku sa konal 8. 2. 2016 Deň bezpečného internetu práve s Rytmusom, na ktorom som mala možnosť sa zúčastniť aj ja spolu so […]

Divadelné predstavenie: Zločin nikdy nespí!

„Starý dom plný spomienok, uprostred lesov, v blížiacej sa búrke…“   Hostia záhadného hotela netušia, že prežijú dramatickú noc. Pod zámienkou dedičstva prichádzajú na miesto, kde minulosť vypláva na povrch a strhne lavínu nečakaných udalostí. Honba za pokladom, šialený detektív a ľudia uväznení v búrke…   Hra situovaná v 30-tych […]

Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry

Dňa 07. 12. 2015 sa uskutočnilo školské kolo Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry. Súťaže sa zúčastnilo 40 žiakov 1. – 4. ročníka. Žiaci 3. a 4. ročníka súťažili v kategórii A, žiaci 1. a 2. ročníka v kategórii B. Do krajského kola postupuje Nikola Klímová a Matej Babarcai.   […]

Červené stužky

V období od 24.11. do 1.12.2015 na škole prebiehala kampaň, ktorá bola zameraná na zvýšenie povedomia a boj proti šíreniu HIV a AIDS. V tomto období sa študenti zúčastnili rôznych besied, ktoré boli zamerané na túto problematiku.   Akcie: Premietanie DVD filmov spojené s diskusiou In Your Face a HIV/AIDS […]

Reklama naša každodenná

V rámci Dňa projektov sme na našej škole privítali aj Martina Vosku, spolumajiteľa a kreatívneho riaditeľa digitálnaj reklamnej agentúry TRIAD. Študenti mali možnosť získať nové informácie v oblasti digitálnej reklamy, ktorú poznajú z web stránok a iných médií a požiadavkami trhu. Počas prednášky sa bližšie oboznámili s postupom spracovania zákazky […]