Prišli sa od nás učiť

Dvojtýždňová stáž žiakov z Tureckej Ankary je ukončená. V rámci programu Erasmus+ našu školu navštívilo desať žiakov zo strednej školy Aktaş Atatürk mtal. Študijným odborom žiakov je operátor tlače. My sme ich pod vedením pedagógov zapojili do teoretického a  praktického vzdelávania. Absolvovali prednášku s profesionálnym fotografom z oblasti produktovej fotografie. Nadobudnuté […]

Zaujímate sa o grafiku?

Spoznávate litografický kameň? Áno, ide o klasickú kresbu na solenhofenský vápenec. Jej vynálezcom bol Alois Jan František Senefelder, ktorý túto grafickú techniku nielenže vynašiel, ale ju doviedol až k dokonalosti. My sme si ju vyskúšali na workshope v Prahe po vedením pána Korbeláře. Unikátny prístup, didaktika vedenia workshopu a možnosť […]

čo nás spája?

Medzinárodná súťaž tlačiarov PRINT STAR 2018 preverila súťažiacich tlačiarov zo Srbska, Turecka, Čiech a Slovenska. Cieľom súťaže bolo preveriť súťažiacich z teoretickej a praktickej časti technológie tlače. V teoretickej časti sa súťažiaci popasovali s testom. Praktická časť pozostávala z miešania farieb, prípravy tlačového stroja, tlače a výseku vytlačeného tlačového hárku. […]