OZNAM pre záujemcov o PŠ

Oznamujeme záujemcom o pomaturitné štúdium, že v školskom roku 2018/19 škola nebude otvárať štúdium z titulu nedostatočného záujmu zo strany žiakov.

Nezaháľame ani cez prázdniny

Pokiaľ mnohí z vás prázdninujú, škola sa pripravuje na nový školský rok. Vyviezli sme dva kontajnery starého nábytku, rozmiestnili nové stoličky do učební, pripravili učebne na praxi pre dizajn obalov. Vo výrobe je mobiliár pre 11 izieb na internáte. A to nie je všetko! Prekvapenie si nechávame na september.

Prišli sa od nás učiť

Dvojtýždňová stáž žiakov z Tureckej Ankary je ukončená. V rámci programu Erasmus+ našu školu navštívilo desať žiakov zo strednej školy Aktaş Atatürk mtal. Študijným odborom žiakov je operátor tlače. My sme ich pod vedením pedagógov zapojili do teoretického a  praktického vzdelávania. Absolvovali prednášku s profesionálnym fotografom z oblasti produktovej fotografie. Nadobudnuté […]

Zaujímate sa o grafiku?

Spoznávate litografický kameň? Áno, ide o klasickú kresbu na solenhofenský vápenec. Jej vynálezcom bol Alois Jan František Senefelder, ktorý túto grafickú techniku nielenže vynašiel, ale ju doviedol až k dokonalosti. My sme si ju vyskúšali na workshope v Prahe po vedením pána Korbeláře. Unikátny prístup, didaktika vedenia workshopu a možnosť […]

čo nás spája?

Medzinárodná súťaž tlačiarov PRINT STAR 2018 preverila súťažiacich tlačiarov zo Srbska, Turecka, Čiech a Slovenska. Cieľom súťaže bolo preveriť súťažiacich z teoretickej a praktickej časti technológie tlače. V teoretickej časti sa súťažiaci popasovali s testom. Praktická časť pozostávala z miešania farieb, prípravy tlačového stroja, tlače a výseku vytlačeného tlačového hárku. […]