ODOVZDÁVANIE UČEBNÍC – štvrtáci!

25.5.2020 sa koná IČ MS z anglického jazyka, úroveň B2. Organizácia odovzdávania učebníc, kľúčov od skriniek, maturitných a koncoročných vysvedčení  pre triedy IV.G, IV.GMA, IV.GMB, IV.TMT je nasledovná: 27. 5. 2020 (streda) Mgr. art. Molnárová,  IV.G – učebňa 001 Mgr. Prívozníková, IV.GMA – učebňa 008 28. 5. 2020 (štvrtok) Mgr. Koteková IV.TMT – učebňa 008 Mgr. Švorc IV.GMB […]

Maturitná skúška z anglického jazyka 2020 (jazyková úroveň B2)

Ústna forma internej časti maturitnej skúšky z predmetu anglický jazyk na jazykovej úrovni B2 sa bude konať v riadnom termíne v pondelok 25. mája 2020 od 08.00 hod. v učebni č. 109. Žiakom, ktorí sa zúčastnia na skúške, budú poslané časové harmonogramy. Povinnosťou každého žiaka je prísť hodinu pred začiatkom skúšky, priniesť […]

MATURITNÁ SKÚŠKA – ANGLICKÝ JAZYK

Prosíme žiakov, ktorí sa v školskom roku 2019/2020 záväzne prihlásili na maturitnú skúšku z anglického jazyka na jazykovej úrovni B2, aby vzhľadom na mimoriadnu situáciu elektronicky podali Žiadosť o vykonanie ústnej formy internej časti maturitnej skúšky z anglického jazyka na jazykovej úrovni B2 a vyjadrili aj súhlas s jej uskutočnením […]

ČASOVÁ OS PRE RODIČOV A ŽIAKOV

V prípade, ak žiak nesúhlasí s priemerom známok z niektorého predmetu, oznámi to škole do 15. mája 2020 na e-mail: kordosova@polygraficka.sk. Web ministerstva školstva – ROZHODNUTIE O TERMÍNOCH – celé znenie TU

PRIJÍMAČKY – PRIHLÁŠKY DO 15. mája 2020

Prijímačky na stredné školy podľa ministra „určite budú prebiehať“. Žiaci si majú podať prihlášky do 15. mája riaditeľovi svojej základnej školy. Riaditeľ ich musí zaslať na stredné školy do týždňa.

PRIJÍMAČKY a MATURITY

ZMENA – Toto je rozhodnutie Ministerstva školstva

Hodnotenie jednotlivých vyučovacích predmetov

Stiahnite si nižšie uvedené súbory, aby ste zistili, či z predmetu z ktorého ste hodnotení, získate známku, alebo “absolvoval”. Toto rozhodnutie vzniklo po prerokovaní pedagogickou radou školy.

Oznam pre žiakov a rodičov

Počas celej doby „vyučovania na diaľku„ je každý žiak povinný: sledovať stránku Edupage alebo iný zdroj komunikácie podľa pokynov vyučujúceho zo všetkých predmetov, plniť pokyny vyučujúceho, vypracovať úlohy, zadania, testy, projekty podľa pokynov vyučujúceho. V prípade neplnenia si svojich povinností môže byť žiak klasifikovaný známkou nedostatočný na konci klasifikačného obdobia, čím […]

RUŠIA SA PÍSOMNÉ MATURITY, ŠKOLA ZATVORENÁ!

Školy ostanú zatvorené až do odvolania, rušia sa aj písomné maturity Školy ostanú zatvorené až do odvolania. Povedal to nový minister školstva Branislav Gröhling, rozhodol o tom ústredný krízový štáb. CELÝ ČLÁNOK: https://dennikn.sk/minuta/1818985/