Žiaci boli na DOD

Žiaci 2.GMA a 3.TMT sa dňa 5. 11. 2019 zúčastnili DOD vysokej školy STU, na fakulte chemickej a potravinárskej technológie. Popri tom absolvovali prednášky navštívili i oddelenie polygrafie a aplikovanej fotochémie kde sa dozvedeli informácie o štúdiu a materiálovej tlači a mnohých iných.

Florbal 2019 – dievčatá

            Dňa 23. októbra 2019 sa žiačky našej školy zúčastnili okresného kola vo florbale, ktoré sa uskutočnilo na SOŠ elektrotechnickej na Rybničnej ulici. Na turnaji štartovali okrem našich dievčat aj žiačky zo SOŠ masmediálnych a informačných štúdií a z Obchodnej akadémie na Račianskej ulici.             V prvom stretnutí narazili naše dievčatá na rovesníčky […]

Beseda so spisovateľom

Posledný deň pred jesennými prázdninami sa niesol v uvoľnenej atmosfére. Tú dopĺňali oslavy Halloweenu, imatrikulácie prvákov a ručná výroba papiera. Naša pani učiteľka Anna Petrovičová sa rozhodla pozvať k nám na besedu spisovateľa Vojtecha Beniczkého, ktorý píše hlavne detektívky pre mladších čitateľov.  Autor ochotne odpovedal na naše otázky a pútavo […]

Slovensko, krajina v srdci Európy

Na 11. ročníku celoslovenskej súťaže výtvarných prác detí a mládeže našu školu reprezentovala žiačka 2. ročníka, študijného odboru polygrafia, zamerania grafika tlačovín, Nina Tessedíková. Jej linorytovou grafickou technikou realizovaný návrh získal 3. miesto v kategórii: Odkiaľ pochádzam, kto som, kam idem… Gratulujeme!

Tlačiareň Neografia

Exkurzia do tlačiarne Neografia, Martin. Žiaci III. G a III.GMB v sprievode  svojich odborných učiteľov, sa zúčastnili na odbornej exkurzii v stredoslovenskej poprednej tlačiarni Neografia v Martine. V tlačiarni Neografia sa zaoberajú výrobou vysokokvalitných polygrafických produktov: kníh, časopisov, katalógov a reklamných tlačovín. Mali sme tam možnosť vidieť kompletný výrobný postup knižných titulov aj periodických […]

Organizácia rodičovského združenia

Dňa 13. 11. 2019 sa uskutoční triedne rodičovské združenie podľa nasledovného rozpisu. Trieda Čas Učebňa Triedny učiteľ I.GMA 16.30 008 Ing. Marušincová I.GMB 16.30 201 Mgr. Jakúbková I.TMT 17.00 101 Mgr. Hudec II.GMA 16.30 208 Mgr. Belická II.GMB 16.00 118 Ing. Kovácsová II.TMT 16.30 004 Mgr. Pistlová, PhD. III.GMA v […]

Termíny v šk. roku 2019/2020

Školský rok sa začína 1. septembra 2019. Školské vyučovanie sa začína 2. septembra 2019 (pondelok), párnym týždeň. Školské vyučovanie v prvom polroku školského roka sa končí 31. januára 2020 (piatok). Školské vyučovanie v druhom polroku sa začína 4. februára 2020 (utorok) a končí sa 30. júna 2020 (utorok). Priebežná klasifikácia za 1. štvrťrok […]

Výchova mládeže k občianskemu spolunažívaniu

            Dňa 9. októbra 2019 sa v našej škole uskutočnila diskusia v rámci projektu Výchova mládeže k občianskemu spolunažívaniu. Zúčastnili sa na nej študenti III. GMA a III. G triedy. Aktivitu pre našich žiakov zabezpečil Inštitút pre verejné otázky (IVO), konkrétne Grigorij Mesežnikov a jeho spolupracovníčka a pedagogička Eva Lavríková.             Diskusia bola naplánovaná na dve […]