ČASOVÁ OS PRE RODIČOV A ŽIAKOV

V prípade, ak žiak nesúhlasí s priemerom známok z niektorého predmetu, oznámi to škole do 15. mája 2020 na e-mail: kordosova@polygraficka.sk. Web ministerstva školstva – ROZHODNUTIE O TERMÍNOCH – celé znenie TU

PRIJÍMAČKY a MATURITY

ZMENA – Toto je rozhodnutie Ministerstva školstva

Hodnotenie jednotlivých vyučovacích predmetov

Stiahnite si nižšie uvedené súbory, aby ste zistili, či z predmetu z ktorého ste hodnotení, získate známku, alebo “absolvoval”. Toto rozhodnutie vzniklo po prerokovaní pedagogickou radou školy.

Oznam pre žiakov a rodičov

Počas celej doby „vyučovania na diaľku„ je každý žiak povinný: sledovať stránku Edupage alebo iný zdroj komunikácie podľa pokynov vyučujúceho zo všetkých predmetov, plniť pokyny vyučujúceho, vypracovať úlohy, zadania, testy, projekty podľa pokynov vyučujúceho. V prípade neplnenia si svojich povinností môže byť žiak klasifikovaný známkou nedostatočný na konci klasifikačného obdobia, čím […]

KORONAVÍRUS – VYHLÁŠKY

V prípade, že sa u niektorého žiaka objaví podozrenie na nákazu novým koronavírusom, prípadne sa toto podozrenie potvrdí, informujte nás prosím http://polygraficka.sk/kontakt/ . Ďakujeme.

FOTOSÚŤAŽ – TÉMA: domáci miláčik

Súťaž je určená pre žiakov SOŠ polygrafickej v školskom roku 2019/2020.DEADLINE: Fotografiu zaslať do konca marca na petrik@polygraficka.sk E-maily a fotografie, ktoré nebudú spĺňať uvedenú špecifikáciu, nebudú môcť byť zaradené do súťaže. TÉMY PRE SÚŤAŽNÚ FOTOGRAFIU: domáci miláčik domáci miláčik môže byť čokoľvek, pre každého je to niečo iné… (auto, […]

PRÁZDNINOVÁ FOTOGRAFIA – vyhodnotenie

Žiaci mali opäť možnosť zapojiť sa do fotografickej súťaže. Fotografie hodnotila 7 členná odborná komisia a vybrala 3 najlepšie fotografie, ktoré boli ocenené našou školou. Hlavnou témou bola zima a Vianoce. Víťazné fotografie:

PARAMETRE PRE NOTEBOOK – MINIMÁLNE POŽIADAVKY

Procesor: Intel alebo AMD s 64 bitovou podporou; aspoň 2 GHz Operačný systém: Windows 10RAM: 8 GB (Photoshop má min. 2 GB, doporučené 8 GB, Naopak After Effects a Premiere chcú 16 GB minimálne) GPU: 2GB Grafická Karta:  tú uvádza iba Adobe Photoshop – nVidia GeForce GTX 1050 alebo ekvivalent; nVidia GeForce GTX […]

ZENIT – 36. ročník

V dňoch 11.2.2020 až 13.2.2020 sa uskutočnil, na SOŠ automobilovej v Košiciach, 36. ročník celoštátnej súťaže žiakov stredných škôl v programovaní/grafike, elektronike a v strojárstve – ZENIT. SOŠ polygrafickú reprezentoval žiak 4. ročníka, Juraj Boďa. V kategórii GRAFIK získal 5. miesto. Ďakujeme mu za skvelú reprezentáciu našej školy a prajeme […]

SÚŤAŽ – SOŠP

SOŠ polygrafická organizuje: “súťaž KOMIX”.Nakresli príbeh na tému “SPIDERMAN JE MÔJ SPOLUŽIAK” a najvtipnejší komix bude odmenený. Prácu pošli do 15. apríla 2020 na adresu: Račianska 190, 835 26 Bratislava s názvom “SÚŤAŽ komix”, alebo ju pošli na e-mail: molnarova@polygraficka.sk. Uveď základné informácie: meno, vek a názov školy. Súťaž je […]