PONUKA voľných miest do 1. ročníka (2019/2020)

Ponuka voľných miest do 1. ročníka na Strednej odbornej škole polygrafickej pre školský rok 2019/2020 do študijných odborov: 3431 M 01 polygrafická technológia 3431 M 02 grafika tlačovín 3457 K operátor tlače V prípade záujmu o štúdium kontaktujte skola@polygraficka.sk.

MATURITNÁ SKÚŠKA – OZNAM

Ústna forma internej časti MS sa koná v dňoch 27.5. – 31.5.2019 podľa harmonogramu, ktorý bol zverejnený. Žiak je povinný prísť aspoň pol hodiny pred termínom, byť vhodne oblečený a mať so sebou občiansky preukaz. Ak je žiak na MS neúspešný, hneď po poslednej časti MS vypíše na sekretariáte zástupkýň žiadosť o vykonanie […]

VÝSLEDKY prijímacích skúšok 2019

Facebook: http://fb.com/polygrafickaInstagram: http://instagram.com/polygraficka

Vyhodnotenie 8. ročníka súťaže pre žiakov 8. a 9. ročníkov ZŠ “TO SOM JA”

Práce posudzovala odborná komisia:Ing. Judita Fӧldesová – zástupkyňa riaditeľa školy pre odborné predmety, Mgr. art Barbora Molnárová – výtvarná pedagogička a odborná učiteľka. Ceny výhercom odovzdal riaditeľ školy Ing. Roman Šíp, PhD. Ocenení žiaci: 1. miesto: POBUDA TOMÁŠ 2. miesto: PAŠEK ĽUBOMÍR 3. miesto: MLINARČEK IVAN

NAJKRAJŠIE KNIHY SLOVENSKA

Súťaž Najkrajšie knihy Slovenska vyhlasuje Ministerstvo kultúry SR, BIBIANA, MŠVV a Š SR, Slovenská národná knižnica a Zväz polygrafie na Slovensku. Je pokračovateľom tradície založenej v roku 1965, ktorá od svojho vzniku sleduje zámer zvyšovať výtvarnú úroveň a kvalitu polygrafického spracovania kníh. Prihlásené knihy hodnotí 20 členná odborná porota podľa výtvarných a […]

OBVODNÉ KOLO VO FUTBALE

OBVODNÉ KOLO VO FUTBALE Naši chlapci na to, že nemáme telocvičňu a nemali sa ako zohrať, predviedli skvelý výkon. Vyhrali svoje postupové zápasy, prehrali len v poslednom, v ktorom sa rozhodovalo o celkovom víťazovi a postupujúcom do krajského kola. Tým sa stal nakoniec tím z Gymnázia na Hubeného ulici. Celý turnaj sa hral vo nepríjemnom studenom […]

slide

Zážitkové centrum vedy – AURÉLIUM

11. apríla sa žiaci I. G a II. G pod vedením Ing. Mularčíkovej a Mgr. Kotekovej mali možnosť ponoriť do sveta vedy a techniky. Navštívili zážitkové centrum vedy, nazvané podľa slovenského fyzika Aurela Stodolu, v Bratislave. Hneď na úvod nás všetkých uchvátila laserová šou. Potom sme boli svedkami unikátnych javov spojených s prenosom energie v Teslovom […]

POZVÁNKA na prijímacie skúšky

Písomné prijímacie skúšky zo slovenského jazyka a literatúry a z matematiky, sa uskutočnia v dňoch13.5.2019 a  16.5.2019 v Strednej odbornej škole polygrafickej, Račianska 190, 835 26 Bratislava (podľa termínu uvedenom na prihláške na SŠ). Žiak sa dostaví do jedálne školy o 8.15 hod. Prijímacia skúška zo SJL trvá 45 minút a bude ako prvá […]

Vyhrali sme 2. miesto Medzinárodná súťaž Zlín

Naše študentky sa predviedli v zahraničí. Získali ocenenie v Souteži dovedností mladých grafiku.