slide

Účelové cvičenie

V období od 5. – 7. mája sa žiaci prvých a tretích ročníkov zúčastnili účelových cvičení v prírode. Naša trieda (I. G.) mala zraz na Kolibe. Turistickým chodníčkom sme sa presunuli na základné stanovisko, kde sme sa oboznámili s topografiou, negatívnym vplyvom omamných a alkoholických látok na náš organizmus, s […]

slide

Račiansky jahodový kvet

Dňa 29. apríla 2015 sa výhercovia literárnej súťaže Račiansky jahodový kvet zúčastnili slávnostného odovzdávania cien v Nemeckom kultúrnom dome v Rači. Túto súťaž, ktorá sa venuje pôvodnej literárnej tvorbe poézie a prózy, každoročne organizuje miestny odbor Matice slovenskej. Tento rok sa podarilo Milanovi Róbovi z I. G. dosiahnuť krásne 3. […]

slide

Komunitný akčný deň

Jar sa začala a všade to kvitne a vonia. Povedzme si ale otvorene- nie vždy príjemne. V sviežej zelenej tráve sa váľajú ohorky cigariet, namiesto narcisov zo zeme trčia použité plastové fľaše, namiesto na kvety sadajú včely na igelitové vrecká… Je toho ešte omnoho viac, čo špatí krásnu jarnú tvár […]

slide

Výsledky prijímacieho konania do 1. ročníka – školský rok 2015/2016

Riaditeľ školy na základe výsledkov prijímacieho konania, ktoré sa konalo v zmysle oznámenia podmienok prijímacieho konania zverejneného podľa § 65 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) v znení neskorších predpisov, rozhodol o prijatí uchádzačov o štúdium v jednotlivých odboroch štúdia bez prijímacej skúšky. Zoznam prijatých […]

slide

Pomaturitné štúdium 2015/2016

Týmto oznámením sa určujú kritéria na prijatie uchádzačov bez prijímacej skúšky ako aj ostatné podmienky prijatia na štúdium pre 1. kolo a 2. kolo prijímacieho konania na denné pomaturitné štúdium do 1. ročníka školského roku 2015/2016 študijný odbor grafik digitálnych médií     Kritériá – Pomaturitné štúdium 2015/2016 (doc) Prihláška […]

slide

Vyhodnotenie Súťaže MASKOT

Stredná odborná škola polygrafická vyhlásila a zorganizovala 4. ročník súťaže pre žiakov všetkých základných škôl pod názvom Súťaž „MASKOT“. Do súťaže sa mohli zapojiť všetky základné školy v Slovenskej republike, na tému: Navrhni maskota pre svoju základnú školu, na ktorú chodíš. Do súťaže sa zapojilo 334 žiakov zo základných škôl, […]

slide

Najkrajšie knihy Slovenska

Každý rok sa zapájame do súťaže NAJKRAJŠIE KNIHY SLOVENSKA v kategórii študentská práca, ktorú usporadúva Medzinárodný dom umenia pre deti, kultúrna inštitúcia s medzinárodnou pôsobnosťou BIBIANA. Súťaže sa naša škola zúčastňuje každý rok knihou od najlepších študentov. Do súťaže sme už zaslali knihy všetkých žánrov, ale tento rok som študentom […]

slide

MLADÝ TVORCA 2015

Dňa 28.–30. 4. 2015 sa naša škola zúčastnila na 23. ročníku celoštátnej prezentačnej výstavy stredných odborných škôl a stredísk praktického vyučovania s názvom MLADÝ TVORCA 2015. Aj tento ročník bol spojený aj s veľtrhom práce JOB-EXPO 2015 a XVII. európskymi dňami pracovných príležitostí.   Naša škola prezentovala študijné a učebné […]

slide

Súťaž na nájom nehnuteľného majetku

SOŠ polygrafická vyhlasuje súťaž na nájom nehnuteľného majetku, miestnosť č. 3029   Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže Prihláška do obchodnej verejnej súťaže

Plné vrecká peňazí

Lepšia päťkoruna vo vrecku alebo tisíce v cudzom mešci? Dňa 28. apríla 2015 sme sa v Mestskom divadle P. O. Hviezdoslava pokúsili zistiť, ktorá z možností je výhodnejšia. Aktuálne a hlavne mimoriadne vtipné spracovanie Lasicovej a Satinského hry Plné vrecká peňazí spolu s výborným hereckým obsadením (Mňahončák, Majeský, Košická, Haasová) […]