Bienále ilustrácií Bratislava 2015

Žiaci I. G triedy v rámci odborného predmetu Prax absolvovali návštevu známej výstavy Bienále ilustrácií Bratislava 2015 pod vedením odborných učiteliek Tkáčikovej a Kovácsovej. Návštevu tejto medzinárodnej súťažnej prehliadky absolvuje väčšina bratislavských škôl, patrí medzi obľúbené podujatia, vďaka svojej pestrosti a prepojenosti na detské a mládežnícke knižné publikácie. Výstavu navštívili […]

Kreditové príplatky

Počet dosiahnutých kreditov pedagogických zamestnancov k 01.09.2015

Trienále plagátu Trnava 2015

Žiaci z II.GMB, IV.G a I.PŠ s odbornými učiteľkami Mgr.art B. Molnárovou a Ing. M. Kovácsovou 2. októbra 2015 navštívili Trnavu, kde sa konala známa medzinárodná súťažná prehliadka TRIENÁLE PLAGÁTU TRNAVA 2015. Výstava bola možno menej rozsiahla, ako v minulosti, ale práce boli zaujímavé, trendové a inšpiratívne. Príjemne pôsobiace historické […]

Otvorenie školského roka

Otvorenie školského roka sa pre žiakov I. ročníka každoročne koná v školskej jedálni. Žiakom sú predstavení triedni učitelia a majstri odbornej výchovy. Prváci sú oboznámení s organizáciou vyučovania, možnosťou stravovania v školskej jedálni a informáciami spojenými so štúdiom na našej škole.  

Výdaj školských obedov

Vážení rodičia a žiaci   Stredná odborná škola polygrafická zabezpečuje pre žiakov školské stravovanie formou obedov v školskej jedálni. Ponúkame možnosť výberu z dvoch teplých jedál denne.   Výdaj školských obedov: Obedy sú vydávané podľa harmonogramu v čase: od 11:30 h – do 13:15 h   Poplatky za stravu: Poplatky […]

slide

Kurz prvej pomoci

Dňa 07.07.2015 sa uskutočnil Kurz prvej pomoci pre zamestnancov SOŠP, v čase od 9,00 h do 13,00 h v priestoroch „Auly SOŠP“. Kurz realizovala spoločnosťou BE-SOFT, a.s. Košice.   Účastníci kurzu : Bc. J. Škvorcová, A. Franková, Mgr. M. Šuranová, Mgr. M. Švorc, RNDr. J. Čapek, D. Czafiková, A. Holá, […]

slide

Odborné školenie

Dňa 1.7.2015 sa uskutočnilo v priestoroch SOŠP odborné školenie, ktoré bolo určené pre odborných učiteľov a majstrov odbornej výchovy. Cieľom školenia bolo oboznámiť účastníkov s diskutovanými témami súčasnej polygrafie, a to s najčastejšími problémami v ofsetovej tlači, so základnými informáciami o Packagingu, o aspektoch ekológie v tlači či o Cito […]

slide

Prestávky na praktickom vyučovaní na šk. rok 2015/2016

Ročník Začiatok vyučovania I. prestávka II. prestávka Koniec vyučovania Počet vyučovacích hodín 1. ročník 8:00 9:45-10:00 11:30-12:00 14:00 6 2. ročník 8:00 9:45-10:00 11:30-12:00 14:00 6 3. ročník 8:00 9:45-10:00 11:30-12:00 14:00 6 4. ročník 8:00 9:45-10:00 11:30-12:00 14:00 6 1. ročník PŠ 8:00 9:45-10:00 11:30-12:00 14:00 6   Prestávka […]

slide
slide

Memorandum o spolupráci

Dňa 6.7.2015 sa v priestoroch Auly SOŠ polygrafickej uskutočnilo podpísanie Memoranda o spolupráci.     FOTOGALÉRIA