slide

Vyhodnotenie Súťaže MASKOT

Stredná odborná škola polygrafická vyhlásila a zorganizovala 4. ročník súťaže pre žiakov všetkých základných škôl pod názvom Súťaž „MASKOT“. Do súťaže sa mohli zapojiť všetky základné školy v Slovenskej republike, na tému: Navrhni maskota pre svoju základnú školu, na ktorú chodíš. Do súťaže sa zapojilo 334 žiakov zo základných škôl, […]

slide

Najkrajšie knihy Slovenska

Každý rok sa zapájame do súťaže NAJKRAJŠIE KNIHY SLOVENSKA v kategórii študentská práca, ktorú usporadúva Medzinárodný dom umenia pre deti, kultúrna inštitúcia s medzinárodnou pôsobnosťou BIBIANA. Súťaže sa naša škola zúčastňuje každý rok knihou od najlepších študentov. Do súťaže sme už zaslali knihy všetkých žánrov, ale tento rok som študentom […]

slide

MLADÝ TVORCA 2015

Dňa 28.–30. 4. 2015 sa naša škola zúčastnila na 23. ročníku celoštátnej prezentačnej výstavy stredných odborných škôl a stredísk praktického vyučovania s názvom MLADÝ TVORCA 2015. Aj tento ročník bol spojený aj s veľtrhom práce JOB-EXPO 2015 a XVII. európskymi dňami pracovných príležitostí.   Naša škola prezentovala študijné a učebné […]

slide

Súťaž na nájom nehnuteľného majetku

SOŠ polygrafická vyhlasuje súťaž na nájom nehnuteľného majetku, miestnosť č. 3029   Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže Prihláška do obchodnej verejnej súťaže

Plné vrecká peňazí

Lepšia päťkoruna vo vrecku alebo tisíce v cudzom mešci? Dňa 28. apríla 2015 sme sa v Mestskom divadle P. O. Hviezdoslava pokúsili zistiť, ktorá z možností je výhodnejšia. Aktuálne a hlavne mimoriadne vtipné spracovanie Lasicovej a Satinského hry Plné vrecká peňazí spolu s výborným hereckým obsadením (Mňahončák, Majeský, Košická, Haasová) […]

Súťaž Zelený objektív 2014

Súťaž mladých fotografov na tému „Les“. Organizátori súťaže : LESY Slovenskej republiky, štátny podnik – Lesnícke a drevárske múzeum, Združenie lesničiek, Združenie zamestnávateľov lesného hospodárstva na Slovensku.   Dňa 9. apríla 2015 sme sa zúčastnili na vyhlásení súťaže Zelený objektív, ktorá sa konala vo Zvolene. Do súťaže sa zapojilo viacero […]

Recyklovaná kreativita

Všade okolo nás sa hovorí o recyklácii. Celebrity si obliekajú róby z recyklovaných PET fliaš, módni návrhári navrhujú extravagantné odevy z recyklovateľných materiálov, umelci sa snažia upútať našu pozornosť uletenými dielami, ktoré sú vytvorené z odpadu. Štvrtok 23. 4. 2015 sme sa na našej škole SOŠ polygrafickej aj my venovali […]

Náš Devín

Sobota, slnečno. Človeka to láka niekam von, a tak sme si i my študenti povedali, že sa necháme nahovoriť našimi slovenčinármi a predsa len s nimi „vybehneme“ na ten Devín. 200. výročie narodenia Ľudovíta Štúra razom nabralo charakter príjemne strávenej soboty. Vypočuli sme si hudobno-dramatické prevedenie skladby Vzlietli orli vysoko, […]

Beseda s Jozefom Banášom 2

23. apríl v našej škole bol dňom, kedy sa na vyučovanie tešil asi každý. Okrem Komunitného akčného dňa sa niektorí študenti mohli zúčastniť besedy s Jozefom Banášom. Nebola to jeho prvá návšteva u nás, a tak si ho jeho čitatelia mohli „vychutnať“ opätovne. Témy boli rôznorodé. Okrem novej publikácie – […]

slide

Projekt Street Law

17. – 20. apríla 2015 sa SOŠ polygrafická zapojila do projektu „Právna klinika pre komunity“, známy tiež ako „Street Law“ na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Študenti z Právnickej fakulty sa nám venovali počas vyučovania a formou diskusie a modelovania rôznych ukážkových situácií zo života nás oboznámili so zákonmi, […]