Reklama naša každodenná

V rámci Dňa projektov sme na našej škole privítali aj Martina Vosku, spolumajiteľa a kreatívneho riaditeľa digitálnaj reklamnej agentúry TRIAD. Študenti mali možnosť získať nové informácie v oblasti digitálnej reklamy, ktorú poznajú z web stránok a iných médií a požiadavkami trhu. Počas prednášky sa bližšie oboznámili s postupom spracovania zákazky […]

Deň Projektov

Vo štvrtok 10.12.2015 sa našej škole konal už IV. ročník Dňa projektov. Formou projektu mali študenti SOŠ polygrafickej možnosť predstaviť svoje záľuby, vedomosti a zaujímavostí z rôznych oblastí. Tohto roku prevládali témy, v ktorých sme sa dozvedeli veľa nových zaujímavostí z oblasti PC hier, komiksov a grafiky. Nezabudli ani na […]

Komiks ako didaktická pomôcka

Dňa 30. novembra 2015 sa naša trieda (II. G.) zúčastnila pilotáže novej metodickej a didaktickej pomôcky – komiksu – z oblasti boja proti xenofóbií, rasizmu, v boji za ľudské práva, rovnocennosti pohlaví. Pod taktovkou občianskeho združenia eSlovensko, ktoré má na svedomí projekty: zodpovedne.sk, pomoc.sk, stopline.sk, ovce.sk a mnoho iných, sme […]

Obvodné kolo vo florbale – chlapci

Žiaci 1. – 4. ročníka SOŠ polygrafickej sa v stredu 11.11.2015 zúčastnili obvodného kola vo florbale v kategórii chlapcov. Vo svojej skupine si zmerali sily s Obchodnou akadémiou Račianska a so SOŠ Na pántoch.   Za našu školu nastúpili: Marcel Motyka , Šimon Raus, Juraj Török, Jakub Pavlisko, Adrian Drobný, […]

Informácie k štúdiu na vysokých školách

Každý rok sa žiaci 4. ročníka zúčastňujú niekoľkých akcií zameraných na výber vysokej školy alebo budúceho zamestnania. Aj v tomto školskom roku navštívili Akadémiu vzdelávania a na školu k nim zavítali zástupcovia vysokých škôl – konkrétne Ekonomickej univerzity a Slovenskej technickej univerzity, aby im porozprávali o možnostiach štúdia, o požiadavkách […]

Harmónia sfér

Dňa 26. 11. 2015 o 11.00 sa žiaci I. GMA a I. GMB zúčastnili predstavenia „Harmónia sfér“ v Koncertnom štúdiu Slovenského rozhlasu v Bratislave. Toto nevšedné predstavenie pozostávalo z hudobnej a činohernej zložky- príbeh slávnej mileneckej dvojice z Verony bol dopĺňaný hudobným spracovaním Sergeja Prokofieva, čo v divákoch zanechávalo silný […]

Prezentácia FUJIFILM Slovensko

V dňoch 19. a 20. novembra 2015 sa v priestoroch Strednej odbornej školy polygrafickej uskutočnila prezentácia firmy FUJIFILM Slovensko. Firma FUJIFILM Slovensko predstavila svojím zákazníkom modelovú radu inkjetových tlačiarní Fujifilm Acuity, zastúpený modelom Acuity LED 1600. Naši žiaci si mohli priamo vyskúšať tlačové schopnosti modernej inkjetovej tlačiarne s UV atramentami.

Prednáška Od IQ ku EQ

Prednáška sa konala dňa 13.11.2015 o 11. 00 hod. v aule školy a zúčastnili sa jej žiaci I. G a II. GMB triedy.  

Obvodné kolo vo florbale

Dňa 11.11.2015 sa študenti našej školy zúčastnili Obvodného kola školskej športovej súťaže vo florbale stredných škôl. Súťaže sa zúčastnilo 10 družstiev, ktoré boli rozdelené do troch skupín, každá skupina hrala v inom termíne. Naši študenti súťažili v druhej skupine spolu s OA z Račianskej a SOŠHSaO Na pántoch. SOŠP reprezentovali: […]

Bowlingová liga

Dňa 13.októbra 2015 sa študentky našej školy zúčastnili 1. kola bowlingovej ligy mládeže BSK v Bowlingovom národnom centre v Bratislave. Súťaže sa zúčastnilo 14 družstiev. Našu školu reprezentovali pod vedením Mgr. Andreja Fratriča Michaela Velčíková, Dáša Meisnerová, Zuzana Knapová , náhradníčkami boli Gabriela Hornáčková a Simona Michálková. V konkurencii 14 […]