Plné vrecká peňazí

Lepšia päťkoruna vo vrecku alebo tisíce v cudzom mešci? Dňa 28. apríla 2015 sme sa v Mestskom divadle P. O. Hviezdoslava pokúsili zistiť, ktorá z možností je výhodnejšia. Aktuálne a hlavne mimoriadne vtipné spracovanie Lasicovej a Satinského hry Plné vrecká peňazí spolu s výborným hereckým obsadením (Mňahončák, Majeský, Košická, Haasová) […]

Súťaž Zelený objektív 2014

Súťaž mladých fotografov na tému „Les“. Organizátori súťaže : LESY Slovenskej republiky, štátny podnik – Lesnícke a drevárske múzeum, Združenie lesničiek, Združenie zamestnávateľov lesného hospodárstva na Slovensku.   Dňa 9. apríla 2015 sme sa zúčastnili na vyhlásení súťaže Zelený objektív, ktorá sa konala vo Zvolene. Do súťaže sa zapojilo viacero […]

Recyklovaná kreativita

Všade okolo nás sa hovorí o recyklácii. Celebrity si obliekajú róby z recyklovaných PET fliaš, módni návrhári navrhujú extravagantné odevy z recyklovateľných materiálov, umelci sa snažia upútať našu pozornosť uletenými dielami, ktoré sú vytvorené z odpadu. Štvrtok 23. 4. 2015 sme sa na našej škole SOŠ polygrafickej aj my venovali […]

Náš Devín

Sobota, slnečno. Človeka to láka niekam von, a tak sme si i my študenti povedali, že sa necháme nahovoriť našimi slovenčinármi a predsa len s nimi „vybehneme“ na ten Devín. 200. výročie narodenia Ľudovíta Štúra razom nabralo charakter príjemne strávenej soboty. Vypočuli sme si hudobno-dramatické prevedenie skladby Vzlietli orli vysoko, […]

Beseda s Jozefom Banášom 2

23. apríl v našej škole bol dňom, kedy sa na vyučovanie tešil asi každý. Okrem Komunitného akčného dňa sa niektorí študenti mohli zúčastniť besedy s Jozefom Banášom. Nebola to jeho prvá návšteva u nás, a tak si ho jeho čitatelia mohli „vychutnať“ opätovne. Témy boli rôznorodé. Okrem novej publikácie – […]

slide

Projekt Street Law

17. – 20. apríla 2015 sa SOŠ polygrafická zapojila do projektu „Právna klinika pre komunity“, známy tiež ako „Street Law“ na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Študenti z Právnickej fakulty sa nám venovali počas vyučovania a formou diskusie a modelovania rôznych ukážkových situácií zo života nás oboznámili so zákonmi, […]

slide

Obvodné kolo vo volejbale dievčat

Dňa 10.4. 2015 sa zúčastnili dievčatá našej školy na obvodnom kole vo volejbale, ktoré sa konalo na Obchodnej akadémii, Račianska 107 v Bratislave.   Šesť družstiev bolo losovaním rozdelených do dvoch skupín. V našej skupine boli dve poloprofesionálne volejbalové týmy dievčat, ktoré hrajú profesionálne za rôzne volejbalové kluby. Po veľkej […]

slide

Súťaž zručnosti mladých grafikov

V dňoch 30. 3. – 1. 4. 2015 sa zúčastnili študenti II. GMB Július Sipos a Attila Mucska súťaže zručnosti mladých grafikov 2015 na Strědní odborné škole polygrafické v Olomouci.   Celá súťaž prebehla v priateľskej a tvorivej atmosfére. Naši študenti sa úspešne umiestnili v silnej konkurencii českých škôl. V […]

Prednáška s Antonom Fialom

Dňa 11. 03. 2015 sa v rámci praktického vyučovania konala vo fotoateliéri našej školy prednáška s fotografom, cestovateľom a horolezcom Antonom Fialom, ktorý kedysi študoval na SOU Polygrafickom v odbore reprodukčný grafik – fotograf. So štúdiom pokračoval v Prahe, kde na FAMU – filmovej a televíznej fakulte Akadémie múzických umení, […]

slide

Mladí reportéri – LITTER LESS a YRE

V rámci programu Zelená škola sme sa prihlásili do medzinárodnej súťaže LITTER LESS a YRE – Mladí reportéri. Do súťaže sa zapojili žiaci z I.GMA, I.GMB a II.GMB , a to v kategóriách fotografia, článok a video. Na projekte spolupracovala Mgr. Henrieta Jakúbková, Mgr. Jana Tkačiková a PhDr. Dagmar Králiková. […]