slide

Odborné školenie

Dňa 1.7.2015 sa uskutočnilo v priestoroch SOŠP odborné školenie, ktoré bolo určené pre odborných učiteľov a majstrov odbornej výchovy. Cieľom školenia bolo oboznámiť účastníkov s diskutovanými témami súčasnej polygrafie, a to s najčastejšími problémami v ofsetovej tlači, so základnými informáciami o Packagingu, o aspektoch ekológie v tlači či o Cito […]

slide

Prestávky na praktickom vyučovaní na šk. rok 2015/2016

Ročník Začiatok vyučovania I. prestávka II. prestávka Koniec vyučovania Počet vyučovacích hodín 1. ročník 8:00 9:45-10:00 11:30-12:00 14:00 6 2. ročník 8:00 9:45-10:00 11:30-12:00 14:00 6 3. ročník 8:00 9:45-10:00 11:30-12:00 14:00 6 4. ročník 8:00 9:45-10:00 11:30-12:00 14:00 6 1. ročník PŠ 8:00 9:45-10:00 11:30-12:00 14:00 6   Prestávka […]

slide
slide

Memorandum o spolupráci

Dňa 6.7.2015 sa v priestoroch Auly SOŠ polygrafickej uskutočnilo podpísanie Memoranda o spolupráci.     FOTOGALÉRIA

slide

Exkurzia v spoločnosti KASICO

Francúzsky spisovateľ Voltaire sa raz vyslovil, že s knihami je to ako s ľuďmi – len veľmi malý počet niečo znamená a zvyšok sa stráca v množstve. Nedá sa s ním nesúhlasiť! A nielen kvôli nášmu pozitívnemu vzťahu ku knihám, ale hlavne kvôli zameraniu našej školy sme sa dňa 1. […]

slide

Vyzdvihnutie školského preukazu ISIC

Žiaci I. ročníka šk. roka 2015/2016, ktorí splnili všetky podmienky na vydanie školského preukazu ISIC si môžu prísť vyzdvihnúť vyrobený preukaz každý pracovný deň v čase 08.00 – 11.30, 12.00 – 13.00 hod. do 10.7.2015 a od 24.8.2015, miestnosť č. 3207, I. poschodie   Informácie ohľadne preukazov ISIC každý pracovný […]

slide

MATURITA 2015

Žiaci, ktorí neboli na MS úspešní, musia doručiť žiadosť o vykonanie opravnej MS. Túto žiadosť je možné dať iba do 30. júna 2015!   Predbežný termín konania opravnej písomnej časti MS: • EČ a PFIČ slovenský jazyk a literatúra – 3. september 2015 • EČ a PFIČ cudzí jazyk – 4. september […]

slide

Litter less workshop v Banskej Štiavnici

Dňa 3. – 5. júna 2015 sa výhercovia reportérskej súťaže LITTER LESS zúčastnili slávnostného odovzdávania cien v Banskej Štiavnici. Ešte raz pripomíname, že tento rok sa podarilo získať Filipovi Polákovi krásne 3. miesto v kategórii fotografia LITTER LESS za fotografiu Lost Childhood.   V kategórii video YRE AWARDS sa Lukáš […]

slide

Prázdninová fotografia

Prihláška do súťaže  

slide

Exkurzia vo Výskumnom ústave papiera a celulózy

Exkurzia žiakov I.GMA a I.GMB triedy vo Výskumnom ústave papiera a celulózy (Lamačská cesta 3, Bratislava) sa uskutočnila dňa 26.5.2015. Pedagogický dozor Ing. V. Macenka a Ing. Eva Fialová. Odborný garant p Schwarz. Žiaci a pedagogický dozor si prehliadli laboratória s technologickým zariadením na mechanickú a chemickú výrobu vlákniny – […]