Ústna forma maturitnej skúšky

Oznamujeme, že ústna forma MS sa bude konať dňa 11.9.2018. Harmonogram bude zverejnený. Mgr. Henrieta Jakúbková

slide

UPOZORNENIE: Mobilné telefóny na matematike a fyzike nie sú povolené!

Predmetová komisia prírodovedných predmetov upozorňuje žiakov  SOŠ polygrafickej a ich zákonných zástupcov, že od  1.9.2018 nie je možné v predmetoch matematika a fyzika používať namiesto kalkulačiek mobilné telefóny. Dôvodom je používanie aplikácií na výpočet príkladov. Žiak je povinný si na vyučovacie hodiny priniesť vlastnú kalkulačku! V prípade, ak žiak poruší zákaz používania mobilných telefónov, […]

Študenti SPŠG sa stretli po 15 rokoch!

Veľmi sa tešíme z takýchto stretnutí a ďakujeme vám za priazeň. Prikladáme video s fotografiami zo stretávky študentov SPŠG v rokoch 1999-2003. Stretávka po 15 rokoch Po 15 rokoch sa vrátili do školských lavíc!ĎAKUJEME za návštevu 🙂 Uverejnil používateľ Stredná odborná škola polygrafická Štvrtok 23. august 2018

Úhrady platieb 2018/2019

Stravovanie žiakov: č. účtu SK88 8180 0000 0070 0048 7527 Treba uviesť meno a priezvisko žiaka, osobné číslo, ktoré mu bolo pridelené, obdobie za ktoré platí. Prosíme, neuvádzajte mená rodičov! Ubytovanie žiakov: č. účtu SK41 8180 0000 0070 0048 7500 Treba uviesť meno a priezvisko žiaka, osobné číslo, ktoré mu bolo pridelené, obdobie […]

Organizácia rodičovského združenia

Dňa 19. 9. 2018 sa uskutoční triedne rodičovské združenie podľa nasledovného rozpisu. Trieda Čas Učebňa Triedny učiteľ I.GMA 16.30 008 Mgr. Belická I.GMB 17.00 123 Ing. Kovácsová I.TMT 17.00 101 Mgr. Pistlová, PhD. II.GMA 16.00 205 Ing. Fialová II.GMB 18.9.2018 17.00 222 Mgr. art. Molnárová II.TMT Náhradný termín Mgr. Hudec […]

Bližšie k deťom cez youtuberizmus!

Stredná odborná škola polygrafická sa touto reklamnou kampaňou snaží osloviť hlavne žiakov základných škôl prostredníctvom sociálnych sietí, medzi ktoré patrí aj YouTube. Je známe, že decká súčasnosti podľahli tomuto trendu, tak prečo neísť aj týmto smerom? Štefan je YouTuber, ktorý nám s propagáciou našej školy ochotne pomáha. Bola by škoda […]

DOKLASIFIKÁCIA v Auguste 2018

Stiahnuť ako dokument .rtf Žiak je povinný informovať sa u triedneho učiteľa o aktuálnom termíne doklasifikácie alebo opravnej skúšky. Informovať sa o termínoch doklasifikácie alebo opravnej skúšky je možné aj na sekretariáte TV, t.č. 02/49209265 v období 9.7.2018-17.8.2018. Predmet: Matematika, Fyzika, Chémia Skúšobná komisia Predseda: Mgr. Mularčíková Členovia: Mgr. Koteková, […]

Neuveríte, bolo to viac ako 40 rokov!

Jeden celý produktívny život zasvätený pedagogickej činnosti. Každý rok noví a noví žiaci. Všetko raz končí a treba sa rozlúčiť. My sme sa lúčili s pani Katarínou Orlíčkovou. Je smutné, keď niekto z pedagogického zboru odchádza. Lúčili sme sa aj s pani Mgr. Monikou Babušekovou. Po odučených rokoch a s […]