Beseda s Jozefom Banášom 2

23. apríl v našej škole bol dňom, kedy sa na vyučovanie tešil asi každý. Okrem Komunitného akčného dňa sa niektorí študenti mohli zúčastniť besedy s Jozefom Banášom. Nebola to jeho prvá návšteva u nás, a tak si ho jeho čitatelia mohli „vychutnať“ opätovne. Témy boli rôznorodé. Okrem novej publikácie – […]

slide

Projekt Street Law

17. – 20. apríla 2015 sa SOŠ polygrafická zapojila do projektu „Právna klinika pre komunity“, známy tiež ako „Street Law“ na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Študenti z Právnickej fakulty sa nám venovali počas vyučovania a formou diskusie a modelovania rôznych ukážkových situácií zo života nás oboznámili so zákonmi, […]

slide

Obvodné kolo vo volejbale dievčat

Dňa 10.4. 2015 sa zúčastnili dievčatá našej školy na obvodnom kole vo volejbale, ktoré sa konalo na Obchodnej akadémii, Račianska 107 v Bratislave.   Šesť družstiev bolo losovaním rozdelených do dvoch skupín. V našej skupine boli dve poloprofesionálne volejbalové týmy dievčat, ktoré hrajú profesionálne za rôzne volejbalové kluby. Po veľkej […]

slide

Súťaž zručnosti mladých grafikov

V dňoch 30. 3. – 1. 4. 2015 sa zúčastnili študenti II. GMB Július Sipos a Attila Mucska súťaže zručnosti mladých grafikov 2015 na Strědní odborné škole polygrafické v Olomouci.   Celá súťaž prebehla v priateľskej a tvorivej atmosfére. Naši študenti sa úspešne umiestnili v silnej konkurencii českých škôl. V […]

Prednáška s Antonom Fialom

Dňa 11. 03. 2015 sa v rámci praktického vyučovania konala vo fotoateliéri našej školy prednáška s fotografom, cestovateľom a horolezcom Antonom Fialom, ktorý kedysi študoval na SOU Polygrafickom v odbore reprodukčný grafik – fotograf. So štúdiom pokračoval v Prahe, kde na FAMU – filmovej a televíznej fakulte Akadémie múzických umení, […]

slide

Mladí reportéri – LITTER LESS a YRE

V rámci programu Zelená škola sme sa prihlásili do medzinárodnej súťaže LITTER LESS a YRE – Mladí reportéri. Do súťaže sa zapojili žiaci z I.GMA, I.GMB a II.GMB , a to v kategóriách fotografia, článok a video. Na projekte spolupracovala Mgr. Henrieta Jakúbková, Mgr. Jana Tkačiková a PhDr. Dagmar Králiková. […]

Volejbalový turnaj

Dňa 26.3.2015 sa na našej škole konalo Okresné kolo školskej športovej súťaže vo volejbale žiakov stredných škôl.   Súťaže sa zúčastnilo 5 družstiev: •   Spojená škola de La Salle, Čachtická 14, Bratislava •   Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií, Kadnárova 7, Bratislava •   Stredná odborná škola elektrotechnická, Rybničná 59, Bratislava •   Súkromné gymnázium […]

Beseda s Borisom Filanom

Dňa 24.3.2015 sme sa zúčastnili na besede Borisa Filana v Malokarpatskej knižnici v Pezinku, kde rozprával o jeho príhodách na cestách. Spisovateľ, scenárista, dvorný textár skupiny Elán, no počas tohto popoludnia hlavne neuveriteľne pútavý rozprávač. Jeho zážitky boli nielen zábavné a zaujímavé, ale i poučné. Jeho syn sem zavítal tiež, […]

Ako bolo v Heidelbergu…

V dňoch 24.–27. 2. 2015 sme sa zúčastnili na exkurzii (na Dni otvorených dverí – HEI Open Day) vo firme HEIDELBERG (ktorá je jedným z najvýznamnejších výrobcov tlačových ofsetových strojov nielen v Európe, ale aj vo svete) v prekrásnom nemeckom mestečku Heidelberg.   Druhý deň nášho pobytu (ten prvý sme […]

slide

Jarná brigáda

V dňoch 17. – 18. 03. 2015 sa uskutočnila brigáda, ktorej sa zúčastnilo 23 žiakov našej školy (I. GMB, II. GMA, III. GMM, III. G). Cieľom brigády bolo pod vedením pracovníkov hospodárskej správy urobiť jarné upratovanie v okolí školy, školského internátu a likvidácia vyradeného a zastaraného majetku nachádzajúceho sa v […]