Bienále grafického dizajnu – BRNO

14. septembra 2016 sa žiaci 1.-3. ročníkov zúčastnili odbornej exkurzie. Návšteva medzinárodnej súťažnej prehliadky Bienále grafického dizajnu patrí medzi tradičné aktivity žiakov aj učiteľov našej školy. 27. ročník daného podujatia bol venovaný situácii, formám, premenám súčasného grafického dizajnu a vizuálnej komunikácie, čo riešime aj v rámci teoretického odborného vyučovania.
Hlavná prehliadka prác a sprievodné výstavy boli rozmiestnené v troch budovách Moravskej galérie (Místodržiteľský palác, Umeleckopriemyselné múzeum a Pražákův palác) v centre mesta Brno.
Výstavy klasických, aj typografických plagátov, rozmanitej škály prvkov, resp. celých súborov vizuálnej komunikácie pôsobili na nás inšpiratívne. Diskusiu medzi účastníkmi vyvolal aj font/písmo, vytvorené špeciálne pre 27. ročník bienále. Zvlášť zaujímavá bola inštalácia filmových plagátov z tvorby významného českého dizajnéra a pedagóga Z. Zieglera a ukážky knižných obálok niekoľko desaťročnej knižnej edície v jednotnej grafickej úprave… Dobré počasie, príjemná atmosféra historického centra mesta tiež prispeli k pozitívnym dojmom účastníkov.

Bienále grafického dizajnu

Bienále grafického dizajnu

Bienále grafického dizajnu

Bienále grafického dizajnu

Bienále grafického dizajnu

Bienále grafického dizajnu