Boli sme v Poprade

Naša škola pravidelne navštevuje výstavy stredných a vysokých škôl. Tentokrát to bola Burza informácií a stredných škôl pre žiakov základných škôl a rodičov, ktorá sa uskutočnila dňa 22. novembra 2019 v ARÉNE Poprad.