PREVZTIE ISIC karty

Prevzatie preukazu ISIC Žiaci prvého ročníka šk. roka 2018/2019, ktorí splnili všetky požiadavky na vydanie preukazu ISIC/<EURO26, si môžu prísť vyzdvihnúť nový preukaz každý pracovný deň od 15.8.2018 v čase od 8.00 do 13.00 hod. (1. posch., dvere č. 107). Tí, ktorí si preukaz nevyzdvihnú počas letných prázdnin, prevezmú preukaz […]

Úhrady platieb 2018/2019

Stravovanie žiakov: č. účtu SK88 8180 0000 0070 0048 7527 Treba uviesť meno a priezvisko žiaka, osobné číslo, ktoré mu bolo pridelené, obdobie za ktoré platí. Prosíme, neuvádzajte mená rodičov! Ubytovanie žiakov: č. účtu SK41 8180 0000 0070 0048 7500 Treba uviesť meno a priezvisko žiaka, osobné číslo, ktoré mu bolo pridelené, obdobie […]

OZNAM pre záujemcov o PŠ

Oznamujeme záujemcom o pomaturitné štúdium, že v školskom roku 2018/19 škola nebude otvárať štúdium z titulu nedostatočného záujmu zo strany žiakov.

Nezaháľame ani cez prázdniny

Pokiaľ mnohí z vás prázdninujú, škola sa pripravuje na nový školský rok. Vyviezli sme dva kontajnery starého nábytku, rozmiestnili nové stoličky do učební, pripravili učebne na praxi pre dizajn obalov. Vo výrobe je mobiliár pre 11 izieb na internáte. A to nie je všetko! Prekvapenie si nechávame na september.

Bližšie k deťom cez youtuberizmus!

Stredná odborná škola polygrafická sa touto reklamnou kampaňou snaží osloviť hlavne žiakov základných škôl prostredníctvom sociálnych sietí, medzi ktoré patrí aj YouTube. Je známe, že decká súčasnosti podľahli tomuto trendu, tak prečo neísť aj týmto smerom? Štefan je YouTuber, ktorý nám s propagáciou našej školy ochotne pomáha. Bola by škoda […]

DOKLASIFIKÁCIA v Auguste 2018

Stiahnuť ako dokument .rtf Žiak je povinný informovať sa u triedneho učiteľa o aktuálnom termíne doklasifikácie alebo opravnej skúšky. Informovať sa o termínoch doklasifikácie alebo opravnej skúšky je možné aj na sekretariáte TV, t.č. 02/49209265 v období 9.7.2018-17.8.2018. Predmet: Matematika, Fyzika, Chémia Skúšobná komisia Predseda: Mgr. Mularčíková Členovia: Mgr. Koteková, […]

Koniec roka

Končí sa školský rok a brány školy sa na dva mesiace zatvoria. Skôr, ako sa začne čas oddychu a naberania nových síl, sme ešte zhodnotili uplynulý školský rok plný radostí aj starostí, čo nové sme sa naučili, ale aj zabudli. Preto sme odmenili našich žiakov, ktorí sa počas celého školského […]

Prišli sa od nás učiť

Dvojtýždňová stáž žiakov z Tureckej Ankary je ukončená. V rámci programu Erasmus+ našu školu navštívilo desať žiakov zo strednej školy Aktaş Atatürk mtal. Študijným odborom žiakov je operátor tlače. My sme ich pod vedením pedagógov zapojili do teoretického a  praktického vzdelávania. Absolvovali prednášku s profesionálnym fotografom z oblasti produktovej fotografie. Nadobudnuté […]

tlač modrou

Workshop Litografia

Čo je litografia? Ide o kameňotlač. Pri litografii sa používa jemne vyhladený kameň, na ktorý sa kreslí litografickou ceruzkou, litografickým tušom a inými materiálmi. Z hľadiska umiestnenia tlačových miest sa zaraďuje do tlače z plochy. Pokreslené miesta určené na odtláčanie priťahujú mastnotu – farbu. Litografia sa používala najmä v 2. […]

Zaujímate sa o grafiku?

Spoznávate litografický kameň? Áno, ide o klasickú kresbu na solenhofenský vápenec. Jej vynálezcom bol Alois Jan František Senefelder, ktorý túto grafickú techniku nielenže vynašiel, ale ju doviedol až k dokonalosti. My sme si ju vyskúšali na workshope v Prahe po vedením pána Korbeláře. Unikátny prístup, didaktika vedenia workshopu a možnosť […]