slide

UBYTOVANIE PRE ŠTUDENTOV VŠ

Školský internát pri SOŠP ponúka ubytovanie študentom vysokých škôl.Bližšie informácie: hrabovska@polygraficka.sk

slide

Termíny prázdnin 2020/2021

Termíny školských prázdnin v školskom roku 2020/2021 Prázdniny Posledný deň vyučovania pred začiatkom prázdnin Termín prázdnin Začiatok vyučovania po prázdninách jesenné 28. október 2020 (streda) 29. október – 30. október 2020 2. november 2020 (pondelok) vianočné 22. december 2020 (utorok) 23. december 2020 – 7. január 2021 8. január 2021 […]

Otvorenie školského roku 2020/2021 dňa 2. 9. 2020

Otvorenie školského roku pre žiakov I. ročníka sa bude konať o 8.30 hod v školskej jedálni. Nástup žiakov k vypísaniu tlačiva o bezinfekčnosti je o 8.00 hod. na vrátnici ŠI. Súčasťou otvorenia školského roku bude aj rozdelenie do jednotlivých tried. Otvorenie školského roku ostatných tried sa uskutoční priamo v triedach. Ukončenie otvorenia školského roku […]

Dôležité dokumenty: VYHLÁSENIA a DOTAZNÍKY

Žiaci všetkých ročníkov SOŠ polygrafickej odovzdajú dňom nástupu do školy 2. 9. 2020 a osoby ubytované na školskom internáte prvým dňom nástupu na internát na vrátnici vyplnené a podpísané nasledovné formuláre: 1.       Zdravotný dotazník a vyhlásenie zákonného zástupcu žiaka alebo plnoletého žiaka pred nástupom do strednej školy (ochorenie COVID-19 spôsobené koronavírusom SARC-CoV-2) 2.       Vyhlásenie zákonného […]

ISIC – vyzdvihnutie a ADOBE

Žiaci, ktorí nastupujú v šk. roku 2020 / 2021 na SOŠ polygrafickú do prvého ročníka, si môžu dňa 18.8. a 19.8 od 8.00 do 12.00 hodiny vyzdvihnúť ISIC kartu v učebni 3127 u p. Duckého. Vyzdvihnutie kariet bude možné aj po začiatku školského roka. Zároveň prosíme žiakov aby si overili, […]

Najkrajšie knihy Slovenska

Gratulujeme za veľmi pekné umiestnenie.

ŠKOLA SA OTVÁRA dňa 22.6.2020

SOŠ polygrafická obnovuje vyučovanie. Vyučovanie začína  v pondelok 22.6.2020 od 8.00 hod, všetky triedy budú na teoretickom vyučovaní. Rozvrhy tried oznámia triedni učitelia.Dochádzka žiakov v tomto období nebude povinná, ale dobrovoľná. Školská jedáleň a školský internát sa otvára od 1.9.2020.

Odovzdávanie učebníc a kľúčov od šatňových skriniek – 1., 2. a 3. ročník

Odovzdávanie učebníc a kľúčov od šatňových skriniek triednym učiteľom bude prebiehať nasledovne: 23. 6. 2020 (utorok) Ing. Boris Kuruc,  I. GMA, učebňa 001Mgr. Henrieta Jakúbková, I. GMB, učebňa 008 Ing. Boris Kuruc,  I. G, učebňa 001 Mgr. Michal Hudec, I. TMT, učebňa 008 25. 6. 2020 (štvrtok) Mgr. Erika Belická, II. GMA, […]