PARAMETRE PRE NOTEBOOK – MINIMÁLNE POŽIADAVKY

Procesor: Intel alebo AMD s 64 bitovou podporou; aspoň 2 GHz Operačný systém: Windows 10RAM: 8 GB (Photoshop má min. 2 GB, doporučené 8 GB, Naopak After Effects a Premiere chcú 16 GB minimálne) GPU: 2GB Grafická Karta:  tú uvádza iba Adobe Photoshop – nVidia GeForce GTX 1050 alebo ekvivalent; nVidia GeForce GTX […]

ZENIT – 36. ročník

V dňoch 11.2.2020 až 13.2.2020 sa uskutočnil, na SOŠ automobilovej v Košiciach, 36. ročník celoštátnej súťaže žiakov stredných škôl v programovaní/grafike, elektronike a v strojárstve – ZENIT. SOŠ polygrafickú reprezentoval žiak 4. ročníka, Juraj Boďa. V kategórii GRAFIK získal 5. miesto. Ďakujeme mu za skvelú reprezentáciu našej školy a prajeme […]

PREVZATIE MATURITNÝCH VYSVEDČENÍ

Žiaci, ktorí úspešne vykonali ústnu formu internej časti maturitnej skúšky v mimoriadnom termíne si môžu prevziať maturitné vysvedčenia v dňoch 17.2.2020, 18.2.2020 a 21.2.2020 v čase od 8.00 h do 12.00 h na sekretariáte zástupcov riaditeľa školy pre TV, p. Kordošová, druhé poschodie, miestnosť č. 219. Sekretariát zástupkýň riaditeľa školy pre TV

SÚŤAŽ – SOŠP

SOŠ polygrafická organizuje: “súťaž KOMIX”.Nakresli príbeh na tému “SPIDERMAN JE MÔJ SPOLUŽIAK” a najvtipnejší komix bude odmenený. Prácu pošli do 15. apríla 2020 na adresu: Račianska 190, 835 26 Bratislava s názvom “SÚŤAŽ komix”, alebo ju pošli na e-mail: molnarova@polygraficka.sk. Uveď základné informácie: meno, vek a názov školy. Súťaž je […]

MATURITNÁ SKÚŠKA – MIMORIADNY TERMÍN

Ústna forma internej časti maturitnej skúšky v mimoriadnom termíne sa bude konať vo štvrtok 13. 02. 2020 od 08.00 hod. Jednotlivým žiakom budú poslané časové harmonogramy. Žiaci sú povinní prísť polhodinu pred začiatkom skúšky a priniesť si platný občiansky preukaz.  

Vianočná PRÁZDNINOVÁ FOTOGRAFIA

Súťaž je určená pre žiakov SOŠ polygrafickej v školskom roku 2019/2020.DEADLINE: Fotografiu zaslať do 31. januára 2020 (piatok) na ba@polygraficka.sk E-maily a fotografie, ktoré nebudú spĺňať uvedenú špecifikáciu, nebudú môcť byť zaradené do súťaže. TÉMY PRE SÚŤAŽNÚ FOTOGRAFIU: zimné a novoročné slávnosti prežívanie zimného obdobia (šťastie, nešťastie, láska, smútok, strach…) […]