Futsalový turnaj

Dňa 12.10.2016 sa naši študenti zúčastnili pod vedením p. učiteľa Jiřího Čapka obvodného kola vo futsale na SOŠHSaO Na pántoch. Turnaj bol rozdelený do štyroch skupín po dvoch družstvách, naše družstvo hralo v poslednej skupine. Hralo sa systémom K.O. Naši chlapci sa stretli v úvodnom zápase s OA Račianska, čo […]

Kurz na ochranu života a zdravia pre
3. ročník, účelové cvičenie pre 1. a 2. ročník

V dňoch 21.9.2015 – 23.10.2016 sa študenti III.GMB a III. G a 27.9.2016 – 29.10.2016 sa študenti III.GMA zúčastnili Kurzu na ochranu života a zdravia.Kurz mali rozdelený do troch dní. Túry absolvovali na Kolibu, Peknú cestu a na Železnú studienku. Žiaci dostali nové informácie z oblasti zdravotníctva, so zameraním na […]

ZneužívaNIE moci

Dňa 25.10.2016 sa žiaci 2. a 3. ročníka a triedy I. GMB zúčastnia vzdelávacieho programu umeleckej agentúry ŠPECIÁL ART. Ako sami tvorcovia programu uvádzajú, „zneužívanie moci je každá situácia, v ktorej jedna strana má moc a zneužije ju voči druhej strane, ktorá sa z nejakého dôvodu nemôže brániť“. Tento kultúrno-výchovný […]

Litter Less workshop

Už tretí rok sa naši žiaci zapájajú do projektu Mladí reportéri pre životné prostredie. 18.10.2016 sa zúčastnili workshopu Litter Less – Menej odpadu v Trenčíne. Počas neho sa Patrícia Jánošová (I. GMB), Abigél Szőcs (I. GMA) a Dominik Malík (I. GMB) učili písať krátky článok o ekologickej téme pod vedením […]

Exkurzia Piešťany – Bill 12

Žiaci III.G triedy odbor 01 – polygrafická technológia a odbor 02 – grafika tlačovín s odbornými učiteľmi sa zúčastnili odborného seminára Bill 12. Medzinárodný seminár sieťotlačiarov a digitálnych tlačiarov organizoval SZSDT v spolupráci s Asociáciou síťotisku a digitálního tisku ČR (ASD ČR) s podporou Európskej federácie sieťotlačových zväzov FESPA, 7. […]

deň otvorených dverí

Utorok, 11. októbra 2016 sa na našej škole uskutočnil DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ. Rodičia a žiaci základných škôl sa oboznámili s vyučovacím procesom na hodinách teoretického a praktického vyučovania, ako aj s možnosťami zamestnania sa v praxi po ukončení štúdia na SOŠ poloygrafickej. Prínosom bola aj prítomnosť firmy Merchyou, ktorá sa […]

Bienále grafického dizajnu – BRNO

14. septembra 2016 sa žiaci 1.-3. ročníkov zúčastnili odbornej exkurzie. Návšteva medzinárodnej súťažnej prehliadky Bienále grafického dizajnu patrí medzi tradičné aktivity žiakov aj učiteľov našej školy. 27. ročník daného podujatia bol venovaný situácii, formám, premenám súčasného grafického dizajnu a vizuálnej komunikácie, čo riešime aj v rámci teoretického odborného vyučovania. Hlavná […]

Otváranie TYPO štúdia

Pri príležitosti rekonštrukcie priestorov TYPO župan BSK Ing. P. Frešo prestrihol pásku a slávnostne odovzdal učebne do užívania. Žiaci sa tak môžu pripravovať pre budúcich zamestnávateľov v reálnych výrobných podmienkach.