Výstava Polygon ZOO

Vernisáž Polygon ZOO

Dva v jednom, to je kultúrny a estetický zážitok, ktorý si odnášame z výstavy s priliehavým názvom – CHCEŠ SI POHLADKAŤ LEVA? To vieš, že chcem! Pretože ide o jednu z mála príležitostí, kedy to je aj reálne možné. Umožňuje to prehliadka POLYGON ZOO v školskej Galérii PETIT. Funkciu manažéra, […]

Exkurzia v Neografii

Dňa 21. 6. 2017 sa študenti 1., 2. a 3. ročníka zúčastnili exkurzie do tlačiarne NEOGRAFIA a.s. v Martine. Firma NEOGRAFIA sa zaoberá výrobou vysokokvalitných polygrafických produktov ako sú knihy, časopisy, katalógy a reklamné tlačoviny. Spoločnosť ponúka tlač plnofarebných publikácií vyžadujúce najvyššiu farebnosť reprodukcie a kvalitu spracovania. Tlačiareň disponuje kvalitnými […]

Remeslo nás spája

Dňa 22.6. sme odštartovali prvý ročník Medzinárodnej súťaže polygrafických škôl PRINT STAR 2017. Cieľom súťaže je podporiť a oceniť žiakov polygrafických škôl, ktorí sa pripravujú na povolanie v odbore tlačiar – operátor tlače. Overiť si a porovnať na medzinárodnej úrovni vedomosti získané v škole. Získať nové poznatky v odbore a […]

Mladí reportéri pre životné prostredie

Už tretí rok sa vybraní žiaci z našej školy zúčastnili na workshope Mladých reportérov pre životné prostredie. Tento rok sa workshop konal v Bojniciach a ako vždy naši žiaci nabrali kopu nových skúseností v tvorbe fotografií, točení videa a v písaní článkov. Všetko sa to odohrávalo v nádhernom areáli ZOO […]

Svetobežník, ktorý pamätá na svoju Alma mater

Po roku medzi nás opäť zavítal Anton Fiala. Nezištne sa podelil so skúsenosťami a v praxi ukázal tajomstvá interiérovej fotografie. Medzi žiakmi boli aj stážisti z Turecka.

Účelové cvičenie prvého a druhého ročníka

V dňoch 30.5.2017 – 1.6.2017 sa študenti prvého a druhého ročníku zúčastnili účelového cvičenia. Každý deň absolvovali túru, prvý deň na Železnú studničku, druhý deň na Peknú cestu a tretí deň sme sa presunuli na Kolibu. Študenti dostali informácie z oblasti ochrany prírody, zdravotníctva, civilnej obrany -špeciálne ako sa zachovať […]

Rozlúčka so školou

Dnes 6. 6. 2017 po absolvovaní štvorročného štúdia a úspešnom vykonaní maturitnej skúšky sa štvrtáci so školou rozlúčili – absolventi rokov 2013/2017. Tí najúspešnejší a najaktívnejší boli odmenení riaditeľom školy, Ing. Romanom Šípom. Attila Múcska a Július Sipos (IV.GMB), aktívne pracovali počas celého štúdia a reprezentovali SOŠ polygrafickú na celoslovenských […]

Erasmus u NÁS

Stredná odborná škola polygrafická, ako jediná svojho druhu na Slovensku, privítala žiakov z KALABA v Turecku. V rámci projektu Erasmus bola SOŠP vybratá, aby umožnila žiakom z Turecka nadobudnúť rovnaké vedomosti, ako nadobúdajú naši žiaci. Veríme, že 14 dní stáže budú pre žiakov prínosom. Projekt HAJSCHUL HAJSCHUL na Facebooku