Červené stužky

V období od 24.11. do 1.12.2015 na škole prebiehala kampaň, ktorá bola zameraná na zvýšenie povedomia a boj proti šíreniu HIV a AIDS. V tomto období sa študenti zúčastnili rôznych besied, ktoré boli zamerané na túto problematiku.   Akcie: Premietanie DVD filmov spojené s diskusiou In Your Face a HIV/AIDS […]

Reklama naša každodenná

V rámci Dňa projektov sme na našej škole privítali aj Martina Vosku, spolumajiteľa a kreatívneho riaditeľa digitálnaj reklamnej agentúry TRIAD. Študenti mali možnosť získať nové informácie v oblasti digitálnej reklamy, ktorú poznajú z web stránok a iných médií a požiadavkami trhu. Počas prednášky sa bližšie oboznámili s postupom spracovania zákazky […]

Deň Projektov

Vo štvrtok 10.12.2015 sa našej škole konal už IV. ročník Dňa projektov. Formou projektu mali študenti SOŠ polygrafickej možnosť predstaviť svoje záľuby, vedomosti a zaujímavostí z rôznych oblastí. Tohto roku prevládali témy, v ktorých sme sa dozvedeli veľa nových zaujímavostí z oblasti PC hier, komiksov a grafiky. Nezabudli ani na […]

Obvodné kolo vo florbale – chlapci

Žiaci 1. – 4. ročníka SOŠ polygrafickej sa v stredu 11.11.2015 zúčastnili obvodného kola vo florbale v kategórii chlapcov. Vo svojej skupine si zmerali sily s Obchodnou akadémiou Račianska a so SOŠ Na pántoch.   Za našu školu nastúpili: Marcel Motyka , Šimon Raus, Juraj Török, Jakub Pavlisko, Adrian Drobný, […]

Prezentácia FUJIFILM Slovensko

V dňoch 19. a 20. novembra 2015 sa v priestoroch Strednej odbornej školy polygrafickej uskutočnila prezentácia firmy FUJIFILM Slovensko. Firma FUJIFILM Slovensko predstavila svojím zákazníkom modelovú radu inkjetových tlačiarní Fujifilm Acuity, zastúpený modelom Acuity LED 1600. Naši žiaci si mohli priamo vyskúšať tlačové schopnosti modernej inkjetovej tlačiarne s UV atramentami.

Prednáška Od IQ ku EQ

Prednáška sa konala dňa 13.11.2015 o 11. 00 hod. v aule školy a zúčastnili sa jej žiaci I. G a II. GMB triedy.  

Obvodné kolo vo florbale

Dňa 11.11.2015 sa študenti našej školy zúčastnili Obvodného kola školskej športovej súťaže vo florbale stredných škôl. Súťaže sa zúčastnilo 10 družstiev, ktoré boli rozdelené do troch skupín, každá skupina hrala v inom termíne. Naši študenti súťažili v druhej skupine spolu s OA z Račianskej a SOŠHSaO Na pántoch. SOŠP reprezentovali: […]

Kurz na ochranu života a zdravia pre 3. ročník a účelové cvičenie pre druh 2. ročník

V dňoch 29.9.2015 – 1.10.2015 sa študenti III.GMA zúčastnili Kurzu na ochranu života a zdravia. Kurz mali rozdelený do troch dní. Každý deň dostali nové informácie z oblasti zdravotníctva, hlavne so zameraním na prvú pomoc v rôznych situáciách, s ktorými sa môžu stretnúť v bežnom živote. Z topografie si overili […]

Kurz pohybových aktivít v prírode- 1. ročník

Dňa 10.9.2015 študenti prvého ročníka absolvovali Kurz pohybových aktivít v prírode. Cieľom kurzu bolo nielen nadviazať na získané vedomosti zo základnej školy z prírodných vied, ale zamerať sa aj na humánno-charitatívne činnosti. Študenti absolvovali túru na táborisko nad Peknou cestou v Rači, kde si mohli postupne rozšíriť svoje vedomosti na […]

Potulky smaragdovým ostrovom

Malebná scenéria, podmaňujúce zelené pláne, nespočetné stáda dobytka a oviec, starobylé zrúcaniny… Toto všetko ponúka magické Írsko. Prívlastok smaragdový ostrov nezískal náhodou. Dych vyrážajúca a energiou pulzujúca zeleň je nielen symbolom tohto ostrova, ale i jeho národnou farbou. Naše cestovateľské dobrodružstvo začalo 20. septembra a prechodom cez Česko a Nemecko […]