Druhé kolo prijímacieho konania

Dovoľujeme si Vám oznámiť, že na základe rozhodnutia prijímacej komisie SOŠ Polygrafickej, zo dňa 16.5.2016 sa uskutoční dňa 21.6.2016 o 8:15 h v jedálni školy 2. kolo prijímacieho konania do študijných odborov: 3457 K operátor tlače – 10 voľných miest 3431 M 02 polygrafia – grafika tlačovín – 14 voľných miest Podmienkou […]

The Bridgin´ drama – divadlo v angličtine

3. mája 2016 sme boli v divadle. Organizačne akciu pripravili členky predmetovej komisie cudzích jazykov PhDr. Valéria Pastíriková, Mgr. Katarína Prívozníková a PhDr. Dagmar Králiková. Kukucheers je anglickou verziou Rysavej jalovice od Martina Kukučína a Bridge divadlo ňou pokračuje v línii humorných adaptácií slovenskej klasiky. Kukučínova Rysavá jalovica v angličtine […]

Vyhodnotenie súťaže v tvorivom písaní v anglickom jazyku v školskom roku 2015/2016

“Píšeme slohové práce – úvahy a súťažíme.” Pod týmto sloganom sa skrývala školská súťaž NAJLEPŠIA ESEJ 2016, ktorú pripravili Mgr. Katarína Prívozníková a PhDr. Valéria Pastíriková z predmetovej komisie cudzích jazykov. Súťaž prebiehala v mesiaci apríl a vyhodnotená bola 16. mája 2016. Členkami hodnotiacej komisie boli organizátorky súťaže a PhDr. […]

oznámenie pre rodičov neprijatých žiakov

žiaci, ktorí vyhoveli na prijímacích skúškach, ale z dôvodu nedostatku miesta neboli prijatí na vybraný odbor, škola odporúča podať odvolanie so zmenou študijného odboru na nasledovné študijné odbory: 3431 M 02 polygrafia – grafika tlačovín 3446 K grafik tlačových médií 3457 K operátor tlače Súčasťou tohto oznámenia je tlačivo na […]

Hniezdo záchrany

Keď sa človek stane obeťou domáceho násilia, psychického týrania či znásilnenia, často rozmýšľa nad radikálnym riešením svojho utrpenia. Je to ťažká a zložitá situácia, ktorá sa ešte horšie rieši. Jeden z týchto nemilých stavov nastáva najmä vtedy, keď žena otehotnie a nosí pod srdcom nechceného potomka. Rozhodne sa ísť na […]

KOMUNITNÝ AKČNÝ DEŇ – VYHODNOTENIE

Súťaž o najoriginálnejšiu nástenku o separovaní a minimalizovaní odpadu Kritériá, ktoré porota brala do úvahy, boli: dodržanie témy – 5 bodov farebnosť – 5 bodov techniky – 5 bodov celkový dojem – 5 bodov trieda počet bodov I. GMA 67 I. GMB 16 I. GMT 29 I. G 71 II. […]

Mladí reportéri – LITTER LESS – výsledky

Stredná odborná škola polygrafická sa i tento rok prihlásila do medzinárodnej súťaže LITTER LESS a YRE – Mladí reportéri. V kategórii „Fotografia 15-18“ sa na prvom mieste umiestnil Lukáš Krnčok s fotografiou Tvoríme si vlastnú smrť Prvé miesto získali aj žiaci Matej Majerský a Patrik Štefík za video Oleje do […]

Prednáška o gravírovaní, sieťotlači a potlači reklamných predmetov

Dňa 19. apríla sa u nás počas praktického vyučovania konala prezentácia firmy REDA. Hlavnou činnosťou firmy je predaj reklamných a darčekových predmetov, potlače a s tým súvisiacich služieb. Z množstva potlačí na reklamné predmety, ktoré firma používa – potlač – predviedli žiakom gravírovanie laserom. Je to špeciálna technológia, ktorá využíva […]

Futbal

Dňa 8.4.2016 sa naši študenti pod vedením p.učiteľa Jiřího Čapka zúčastnili obvodného kola vo futbale na štadióne Mladá Garda. Táto súťaž je zároveň Pohárom predsedu BSK. Turnaja sa zúčastnili tri školy. Po peknom súboji sme obsadili prvé miesto a postúpili na majstrovstvá kraja, ktoré sa bude konať 25.4.2016 opäť na […]