oznámenie pre rodičov neprijatých žiakov

žiaci, ktorí vyhoveli na prijímacích skúškach, ale z dôvodu nedostatku miesta neboli prijatí na vybraný odbor, škola odporúča podať odvolanie so zmenou študijného odboru na nasledovné študijné odbory: 3431 M 02 polygrafia – grafika tlačovín 3446 K grafik tlačových médií 3457 K operátor tlače Súčasťou tohto oznámenia je tlačivo na […]

Hniezdo záchrany

Keď sa človek stane obeťou domáceho násilia, psychického týrania či znásilnenia, často rozmýšľa nad radikálnym riešením svojho utrpenia. Je to ťažká a zložitá situácia, ktorá sa ešte horšie rieši. Jeden z týchto nemilých stavov nastáva najmä vtedy, keď žena otehotnie a nosí pod srdcom nechceného potomka. Rozhodne sa ísť na […]

KOMUNITNÝ AKČNÝ DEŇ – VYHODNOTENIE

Súťaž o najoriginálnejšiu nástenku o separovaní a minimalizovaní odpadu Kritériá, ktoré porota brala do úvahy, boli: dodržanie témy – 5 bodov farebnosť – 5 bodov techniky – 5 bodov celkový dojem – 5 bodov trieda počet bodov I. GMA 67 I. GMB 16 I. GMT 29 I. G 71 II. […]

Mladí reportéri – LITTER LESS – výsledky

Stredná odborná škola polygrafická sa i tento rok prihlásila do medzinárodnej súťaže LITTER LESS a YRE – Mladí reportéri. V kategórii „Fotografia 15-18“ sa na prvom mieste umiestnil Lukáš Krnčok s fotografiou Tvoríme si vlastnú smrť Prvé miesto získali aj žiaci Matej Majerský a Patrik Štefík za video Oleje do […]

Prednáška o gravírovaní, sieťotlači a potlači reklamných predmetov

Dňa 19. apríla sa u nás počas praktického vyučovania konala prezentácia firmy REDA. Hlavnou činnosťou firmy je predaj reklamných a darčekových predmetov, potlače a s tým súvisiacich služieb. Z množstva potlačí na reklamné predmety, ktoré firma používa – potlač – predviedli žiakom gravírovanie laserom. Je to špeciálna technológia, ktorá využíva […]

Futbal

Dňa 8.4.2016 sa naši študenti pod vedením p.učiteľa Jiřího Čapka zúčastnili obvodného kola vo futbale na štadióne Mladá Garda. Táto súťaž je zároveň Pohárom predsedu BSK. Turnaja sa zúčastnili tri školy. Po peknom súboji sme obsadili prvé miesto a postúpili na majstrovstvá kraja, ktoré sa bude konať 25.4.2016 opäť na […]

Preberanie ocenenia pri príležitosti Dňa učiteľov

Valéria Pastíriková, PhDr. bola ocenená predsedom Bratislavského samosprávneho kraja pri príležitosti Dňa učiteľov 2016, za pedagogickú prácu a prínos v oblasti vzdelávania žiakov v SOŠ polygrafickej.

Brigáda internátnych žiakov

Internátni žiaci vo svojom voľnom čase dňa 7.4.2016 od 16.30 do 18.00 zorganizovali brigádu, v rámci ktorej upratovali a skrášľovali areál školy. V prípade, že by mal niekto záujem o takúto brigádu, nech sa prihlási u pani Šuranovej. Svojou angažovanosťou v prospech školy, by vyjadril svoju spolupatričnosť.

Otvorenie školskej galérie

Predstavte si školu, v ktorej sa žiaci dobrovoľne zrieknu svojho voľného času a venujú ho realizácii školskej galérie. Hoci sa táto vízia môže zdať v poslednom čase skôr ako neuskutočniteľná túžba každého učiteľa, v priestoroch Strednej odbornej školy polygrafickej v Bratislave sa stala skutočnosťou. Koncom minulého roka vznikla myšlienka, ktorej […]

Reklama naša každodenná II.

11. marca 2016 našu školu navštívil Peter Kačenka, creative director reklamnej agentúry Wiktor/Leo Burnett, dlhoročný prezident ADC Slovensko, člen ADCE v Barcelóne. Prednáška bola ďalšia v poradí, kde pre SOŠ polygrafikú prednášajú členovia ADC. Svojou prednáškou s provokatívnou témou “Prečo vás v reklamnej agentúre (ne)chceme?” nás prítomných žiakov zaujal. Časť […]