slide

VÝDAJ OBEDA 17.9-5.10.

Oznamujeme Vám, že v čase od 17.9.2018 do 5.10.2018 sa z technických príčin bude variť len jeden obed.

Fokus na obaly

Zo štatistík združenia výrobcov papiera CEPI jednoznačne vyplýva, že výroba papierov pre obaly medziročne raste cca 4%. Nepochybne ide o oblasť, ktorá má budúcnosť aj pre našich žiakov. My sme boli v Brne opäť pri tom!

MATURITNÉ VYSVDČENIA

Vysvedčenie o maturitnej skúške si maturanti môžu prevziať v pondelok 17.9.2018 v doobedňajších hodinách u pani sekretárky Kordošovej. Mgr. Jakúbková

ZMENA! Účelové cvičenie – 2. ročník, Kurz na ochranu života a zdravia – 3. ročník

ZMENA!!!  11.9.2018 – utorok 9:00 Železná studienka (zraz pri Červenom moste) III. TMT, III. GMB I. GMA, I. TMT pedagogický dozor: Pistlová, Čapek, Hudec, Macenka 12.9.2018 – streda 9:00 Koliba (zraz na konečnej trolejbusov 203) III. TMT, III. GMB I. G, I. GMB pedagogický dozor: Pistlová, Čapek, Hudec, Šofránková 13.9.2017 […]

Ústna forma maturitnej skúšky

Oznamujeme, že ústna forma MS sa bude konať dňa 11.9.2018. Harmonogram bude zverejnený. Mgr. Henrieta Jakúbková

slide

UPOZORNENIE: Mobilné telefóny na matematike a fyzike nie sú povolené!

Predmetová komisia prírodovedných predmetov upozorňuje žiakov  SOŠ polygrafickej a ich zákonných zástupcov, že od  1.9.2018 nie je možné v predmetoch matematika a fyzika používať namiesto kalkulačiek mobilné telefóny. Dôvodom je používanie aplikácií na výpočet príkladov. Žiak je povinný si na vyučovacie hodiny priniesť vlastnú kalkulačku! V prípade, ak žiak poruší zákaz používania mobilných telefónov, […]

DOKLASIFIKÁCIA v Auguste 2018

Stiahnuť ako dokument .rtf Žiak je povinný informovať sa u triedneho učiteľa o aktuálnom termíne doklasifikácie alebo opravnej skúšky. Informovať sa o termínoch doklasifikácie alebo opravnej skúšky je možné aj na sekretariáte TV, t.č. 02/49209265 v období 9.7.2018-17.8.2018. Predmet: Matematika, Fyzika, Chémia Skúšobná komisia Predseda: Mgr. Mularčíková Členovia: Mgr. Koteková, […]

rekonštrukcia telocvične

V telocvični si už nezacvičíš!

teda, najbližšie až v roku 2018

Nebuď otrok drog

Tlačová agentúra SR vyhlasuje literárno-výtvarnú súťaž s protidrogovou tematikou Nebuď otrok drog. Je určená žiakom II. stupňa ZŠ a stredných škôl a úlohou súťažiacich je tvorivo stvárniť odpoveď na otázku „Ako by mi drogy skomplikovali život?“ a zamyslieť sa nad tým, o čo všetko by ako užívatelia drog dobrovoľne prišli. […]

Finálne výsledky šiesteho kola jazykovej súťaže BEST IN ENGLISH v školskom roku 2016/2017

Thank you for participating in 2016 Best In English contest and congratulations to all! BEST IN ENGLISH (Medzinárodné online testovanie v anglickom jazyku) sa uskutočnilo dňa 30. novembra 2016. Celkový počet krajín: 28 (27 bez Českej republiky) Celkový počet škôl: 683 (373 bez Českej republiky) Celkový počet žiakov: 15 107 […]