DOKLASIFIKÁCIA v Auguste 2018

Stiahnuť ako dokument .rtf Žiak je povinný informovať sa u triedneho učiteľa o aktuálnom termíne doklasifikácie alebo opravnej skúšky. Informovať sa o termínoch doklasifikácie alebo opravnej skúšky je možné aj na sekretariáte TV, t.č. 02/49209265 v období 9.7.2018-17.8.2018. Predmet: Matematika, Fyzika, Chémia Skúšobná komisia Predseda: Mgr. Mularčíková Členovia: Mgr. Koteková, […]

rekonštrukcia telocvične

V telocvični si už nezacvičíš!

teda, najbližšie až v roku 2018

Nebuď otrok drog

Tlačová agentúra SR vyhlasuje literárno-výtvarnú súťaž s protidrogovou tematikou Nebuď otrok drog. Je určená žiakom II. stupňa ZŠ a stredných škôl a úlohou súťažiacich je tvorivo stvárniť odpoveď na otázku „Ako by mi drogy skomplikovali život?“ a zamyslieť sa nad tým, o čo všetko by ako užívatelia drog dobrovoľne prišli. […]

Finálne výsledky šiesteho kola jazykovej súťaže BEST IN ENGLISH v školskom roku 2016/2017

Thank you for participating in 2016 Best In English contest and congratulations to all! BEST IN ENGLISH (Medzinárodné online testovanie v anglickom jazyku) sa uskutočnilo dňa 30. novembra 2016. Celkový počet krajín: 28 (27 bez Českej republiky) Celkový počet škôl: 683 (373 bez Českej republiky) Celkový počet žiakov: 15 107 […]

Predmetová komisia cudzích jazykov pripravila OLYMPIÁDU

Koncom novembra prebiehali v našej škole školské kolá 27. Olympiády v cudzích jazykoch. Do Olympiády v anglickom jazyku sa zapojilo takmer 40 žiakov, do Olympiády v nemeckom jazyku sedem štvrtákov, čo je pochopiteľné pri trende ustupujúcej nemčiny ako vyučovacieho predmetu. Všetci súžiaci dokázali, že súťaživosť im nie je cudzia a […]

Dočkali sme sa…

Hoci nám prázdniny klopú na dvere, zmobilizovali sme všetky svoje sily a dotlačili posledné vydanie nášho školského časopisu “Mladý polygraf” do úspešného konca.

Slovensko druhé v medzinárodnej súťaži Mladých reportérov

Slovensko v súťaži Mladých reportérov pre životné prostredie o najlepší reportérsky článok, fotografiu a videoreportáž dosiahlo vynikajúci úspech – získalo dve druhé a dve tretie miesta a celkovo sa počtom ocenení zaradilo na druhé miesto z 25 zapojených krajín z celého sveta. Medzi víťazmi boli aj žiaci SOŠ polygrafickej. Druhé […]