Vyhodnotenie súťaže „Prázdninová fotografia 2015“

Na začiatku školského roka bola vypísaná súťaž pre žiakov našej školy na tému: „Prázdninová fotografia“   Žiaci mohli odovzdať svoje prázdninové fotografie podľa jednotlivých kategórií do konca septembra 2015   Po skončení súťaže sa stretla hodnotiaca komisia v zložení: 1. akad. mal. Magda Michalková 2. mgr. art. Barbora Molnárová 3. […]

Výstava TITANIC

Dňa 5. novembra 2015 žiaci III.GMB navštívili výstavu TITANIC v Inchebe. PhDr. V. Pastíriková rozdala žiakom úlohy na kartičkách, aby cielene sa sústredili na istú problematiku okolo stroskotania lode s názvom Titanic. Žiaci sledovali informačné tabule v anglickom jazyku, robili si poznámky a fotografovali potrebnú dokumentáciu. Výstupom ich spoločnej tímovej […]

Veľká Morava

PK cudzích jazykov zorganizovala 20. októbra 2015 návštevu výstavy v Rytierskej sieni Bratislavského hradu pod názvom Veľká Morava. Žiaci III.GMB mali možnosť vidieť 1 400 vzácnych archeologických nálezov, z ktorých viaceré neboli dovtedy nikdy vystavené. Išlo o unikátne archeologické nálezy, požičané z 30 inštitúcií z Čiech, Moravy, Slovenska, Rakúska a […]

Mladý filmový tvorca – vyhodnotenie

Na vyhlásenie víťazov a odovzdávanie cien, ktoré prebehlo 6.11. 2015 na veľtrhu Bibliotéky a Pedagogiky v bratislavskej Inchebe, sa prišlo pozrieť a prejaviť podporu mnoho ľudí. My sme, samozrejme, nemohli chýbať, keďže stupne víťazov obsadila aj naša škola. A to hneď dvakrát – naši žiaci z III.GMB, Adam Kráľ a […]

Halloween

Ráno bola škola zvláštne tichá. Všade po stenách boli povešané príšery. Možno to boli zabudnutí študenti, ktorí trávili noc v škole. No jasné! Na SOŠ polygrafickej oslavovali Halloween.   Deň začal ako každý iný, ale bol predsa len niečim výnimočný. Študenti boli divne poobliekaní a pomaľovaní. Program bol skvelý a […]

Martin Luther King po anglicky

Tridsať žiakov našej školy tvorilo časť publika na októbrom divadelnom predstavení v Teatro Wüstenrot. Videli sme hercov z American Drama Group Europe production v hre Martin Luther King na minimalisticky prispôsobenom pódiu, ktorí predviedli v skrátenom príbehu život a smrť tohto významného bojovníka za práva černochov. Zúčastnení žiaci súhlasili, že […]

Bienále ilustrácií Bratislava 2015

Žiaci I. G triedy v rámci odborného predmetu Prax absolvovali návštevu známej výstavy Bienále ilustrácií Bratislava 2015 pod vedením odborných učiteliek Tkáčikovej a Kovácsovej. Návštevu tejto medzinárodnej súťažnej prehliadky absolvuje väčšina bratislavských škôl, patrí medzi obľúbené podujatia, vďaka svojej pestrosti a prepojenosti na detské a mládežnícke knižné publikácie. Výstavu navštívili […]

Trienále plagátu Trnava 2015

Žiaci z II.GMB, IV.G a I.PŠ s odbornými učiteľkami Mgr.art B. Molnárovou a Ing. M. Kovácsovou 2. októbra 2015 navštívili Trnavu, kde sa konala známa medzinárodná súťažná prehliadka TRIENÁLE PLAGÁTU TRNAVA 2015. Výstava bola možno menej rozsiahla, ako v minulosti, ale práce boli zaujímavé, trendové a inšpiratívne. Príjemne pôsobiace historické […]

Odovzdávanie cien za športové výkony

Riaditeľ školy odovzdal vecné ceny žiakom, ktorí sa zúčastnili volejbalového turnaja, a zároveň aj víťazovi 55. ročníka v behu „Okolo SLOVNAFTU“ v kategórii juniorov Kristiánovi Uherovi z III. GMM triedy. Naši úspešní športovci dostali poukážky do Panta Rhei v hodnote 10 €.     FOTOGALÉRIA

Plné vrecká peňazí

Lepšia päťkoruna vo vrecku alebo tisíce v cudzom mešci? Dňa 28. apríla 2015 sme sa v Mestskom divadle P. O. Hviezdoslava pokúsili zistiť, ktorá z možností je výhodnejšia. Aktuálne a hlavne mimoriadne vtipné spracovanie Lasicovej a Satinského hry Plné vrecká peňazí spolu s výborným hereckým obsadením (Mňahončák, Majeský, Košická, Haasová) […]