Červené stužky

V období od 24.11. do 1.12.2015 na škole prebiehala kampaň, ktorá bola zameraná na zvýšenie povedomia a boj proti šíreniu HIV a AIDS. V tomto období sa študenti zúčastnili rôznych besied, ktoré boli zamerané na túto problematiku.   Akcie: Premietanie DVD filmov spojené s diskusiou In Your Face a HIV/AIDS […]

Reklama naša každodenná

V rámci Dňa projektov sme na našej škole privítali aj Martina Vosku, spolumajiteľa a kreatívneho riaditeľa digitálnaj reklamnej agentúry TRIAD. Študenti mali možnosť získať nové informácie v oblasti digitálnej reklamy, ktorú poznajú z web stránok a iných médií a požiadavkami trhu. Počas prednášky sa bližšie oboznámili s postupom spracovania zákazky […]

Deň Projektov

Vo štvrtok 10.12.2015 sa našej škole konal už IV. ročník Dňa projektov. Formou projektu mali študenti SOŠ polygrafickej možnosť predstaviť svoje záľuby, vedomosti a zaujímavostí z rôznych oblastí. Tohto roku prevládali témy, v ktorých sme sa dozvedeli veľa nových zaujímavostí z oblasti PC hier, komiksov a grafiky. Nezabudli ani na […]

Komiks ako didaktická pomôcka

Dňa 30. novembra 2015 sa naša trieda (II. G.) zúčastnila pilotáže novej metodickej a didaktickej pomôcky – komiksu – z oblasti boja proti xenofóbií, rasizmu, v boji za ľudské práva, rovnocennosti pohlaví. Pod taktovkou občianskeho združenia eSlovensko, ktoré má na svedomí projekty: zodpovedne.sk, pomoc.sk, stopline.sk, ovce.sk a mnoho iných, sme […]

Obvodné kolo vo florbale – chlapci

Žiaci 1. – 4. ročníka SOŠ polygrafickej sa v stredu 11.11.2015 zúčastnili obvodného kola vo florbale v kategórii chlapcov. Vo svojej skupine si zmerali sily s Obchodnou akadémiou Račianska a so SOŠ Na pántoch.   Za našu školu nastúpili: Marcel Motyka , Šimon Raus, Juraj Török, Jakub Pavlisko, Adrian Drobný, […]

Informácie k štúdiu na vysokých školách

Každý rok sa žiaci 4. ročníka zúčastňujú niekoľkých akcií zameraných na výber vysokej školy alebo budúceho zamestnania. Aj v tomto školskom roku navštívili Akadémiu vzdelávania a na školu k nim zavítali zástupcovia vysokých škôl – konkrétne Ekonomickej univerzity a Slovenskej technickej univerzity, aby im porozprávali o možnostiach štúdia, o požiadavkách […]

Harmónia sfér

Dňa 26. 11. 2015 o 11.00 sa žiaci I. GMA a I. GMB zúčastnili predstavenia „Harmónia sfér“ v Koncertnom štúdiu Slovenského rozhlasu v Bratislave. Toto nevšedné predstavenie pozostávalo z hudobnej a činohernej zložky- príbeh slávnej mileneckej dvojice z Verony bol dopĺňaný hudobným spracovaním Sergeja Prokofieva, čo v divákoch zanechávalo silný […]

Bowlingová liga

Dňa 13.októbra 2015 sa študentky našej školy zúčastnili 1. kola bowlingovej ligy mládeže BSK v Bowlingovom národnom centre v Bratislave. Súťaže sa zúčastnilo 14 družstiev. Našu školu reprezentovali pod vedením Mgr. Andreja Fratriča Michaela Velčíková, Dáša Meisnerová, Zuzana Knapová , náhradníčkami boli Gabriela Hornáčková a Simona Michálková. V konkurencii 14 […]

Kurz na ochranu života a zdravia pre 3. ročník a účelové cvičenie pre druh 2. ročník

V dňoch 29.9.2015 – 1.10.2015 sa študenti III.GMA zúčastnili Kurzu na ochranu života a zdravia. Kurz mali rozdelený do troch dní. Každý deň dostali nové informácie z oblasti zdravotníctva, hlavne so zameraním na prvú pomoc v rôznych situáciách, s ktorými sa môžu stretnúť v bežnom živote. Z topografie si overili […]

Kurz pohybových aktivít v prírode- 1. ročník

Dňa 10.9.2015 študenti prvého ročníka absolvovali Kurz pohybových aktivít v prírode. Cieľom kurzu bolo nielen nadviazať na získané vedomosti zo základnej školy z prírodných vied, ale zamerať sa aj na humánno-charitatívne činnosti. Študenti absolvovali túru na táborisko nad Peknou cestou v Rači, kde si mohli postupne rozšíriť svoje vedomosti na […]