čo nás spája?

Medzinárodná súťaž tlačiarov PRINT STAR 2018 preverila súťažiacich tlačiarov zo Srbska, Turecka, Čiech a Slovenska. Cieľom súťaže bolo preveriť súťažiacich z teoretickej a praktickej časti technológie tlače. V teoretickej časti sa súťažiaci popasovali s testom. Praktická časť pozostávala z miešania farieb, prípravy tlačového stroja, tlače a výseku vytlačeného tlačového hárku. Žiak našej školy sa súťažne podujal vytlačiť originálny dvojfarebný drevoryt. Všetci súťažiaci sa aktívne zapájali a preukázali svojej profesii česť. Víťazom sa stali súťažiaci z Olomouca. Gratulujeme!