Deň otvorených dverí 2017

Dňa 15.2.2017 sa na našej škole uskutočnil Deň otvorených dverí.
Záujem žiakov základných škôl sa sústredil na otázky spojené s prijímacími pohovormi a podmienkami štúdia v jednotlivých študijných odboroch. Veríme, že rozšírite rady polygrafov na celom Slovensku.

DOD

DOD

DOD

DOD

DOD

DOD

DOD

DOD

DOD

DOD

DOD

DOD