DOBRÝ ŠTART PRE 1. ROČNÍK

I. TMT
12.9.2017 o 9.00 hod. v CPPPaP na Vajnorskej 98/D – pedag.
dozor Mgr. Lužová

I. GMA
13.9.2017 o 9.00 hod. v CPPPaP na Vajnorskej 98/D – pedag.
dozor Mgr. Škultétyová

I. GMB
14.9.2017 o 9.00 hod. v CPPPaP na Vajnorskej 98/D – pedag.
dozor Mgr. art Molnárová