DOKLASIFIKÁCIA v Auguste 2018

Stiahnuť ako dokument .rtf

Žiak je povinný informovať sa u triedneho učiteľa o aktuálnom termíne doklasifikácie alebo opravnej skúšky. Informovať sa o termínoch doklasifikácie alebo opravnej skúšky je možné aj na sekretariáte TV, t.č. 02/49209265 v období 9.7.2018-17.8.2018.

Predmet: Matematika, Fyzika, Chémia
Skúšobná komisia
Predseda: Mgr. Mularčíková
Členovia: Mgr. Koteková, RNDr. Čapek

Termín: 21. 8. 2018 o 8.00 hod. v učebni č. 101
Termín: 23. 8. 2018 o 8.00 hod. v učebni č. 101

Predmet: Telesná a športová výchova, Etická výchova
Skúšobná komisia
Predseda: RNDr. Čapek
Členovia: Mgr. Hudec, Mgr. Pistlová, PhD., Mgr. Škultétyová

Termín: 21. 8. 2018 o 10.00 hod. v telocvični
Termín: 22. 8. 2018 o 10.00 hod. v učebni č. 205

Predmet: Slovenský jazyk a literatúra, Seminár zo slovenského jazyka, Občianska náuka – podnikateľské minimum
Skúšobná komisia
Predseda: PaedDr. Petrovičová
Členovia: Mgr. Jakúbková, Mgr. Švorc, Ing. Kuruc

Termín: 21. 8. 2018 o 8.00 hod. v učebni č. 109
Termín: 22. 8. 2018 o 8.00 hod. v učebni č. 109
Termín: 23. 8. 2018 o 8.00 hod. v učebni č. 109
Termín: 28. 8. 2018 o 8.00 hod. v učebni č. 109

Predmet: Anglický jazyk, Konverzácia v anglickom jazyku, Nemecký jazyk
Skúšobná komisia
Predseda: Ing. Marušincová
Členovia: PhDr. Pastíriková, Mgr. Prívozníková, Mgr. Belická, Mgr. Škultétyová

Termín: 21. 8. 2018 o 8.00 hod. v učebni č. 106
Termín: 22. 8. 2018 o 8.00 hod. v učebni č. 106

Predmet: Reprodukcia obrazu a textu, Technológia tlače, Polygrafia a média
Skúšobná komisia
Predseda: Ing. Kovácsová
Členovia: Ing. Mularčíková, Ing. Fialová

Termín: 22. 8. 2018 o 8.00 hod. v učebni č. 205
Termín: 27. 8. 2018 o 8.00 hod. v učebni č. 205

Predmet: Aplikovaná výpočtová technika, Aplikovaná výpočtová technika – pr. cvičenia, Informatika, Spracovanie grafiky
Skúšobná komisia
Predseda: Ing. Fialová
Členovia: Ing. Chudá, Ing. Földesová

Termín: 21. 8. 2018 o 8.00 hod. v učebni č. 104
Termín: 24. 8. 2018 o 8.00 hod. v učebni č. 104

Predmet: Aplikovaná výpočtová technika, Spracovanie sekvencií, Grafický dizajn – pr. cvičenia, Sadzba, grafika tlačovín, PRAX
Skúšobná komisia
Predseda: Mgr. Šofránková
Členovia: Ing. Kovácsová, Mgr.art. Molnárová, Ing. Judita Földesová

Termín: 21. 8. 2018 o 8.00 hod. v učebni č. 222
Termín: 22. 8. 2018 o 8.00 hod. v učebni č. 114, 222
Termín: 23. 8. 2018 o 8.00 hod. v učebni č. 118, 222, 114
Termín: 28. 8. 2018 o 8.00 hod. v učebni č. 114

Predmet: Odborný výcvik
Termín: 20. 8. 2018 o 8.00 hod.