Exkurzia do Osvienčimu a Tlačiarne Kubík

3. a 4. mája 2018 sa 44 žiakov našej školy zúčastnilo exkurzie do Osvienčimu, Krakova a Námestova.
Navštívili koncentračný tábor v Osvienčime. V spoločnosti sprievodcov si prezreli múzeum holokaustu, expozície a krematórium a uctili si pamiatku všetkých ľudí, starcov, žien, mužov a detí, ktorí tu v neľudských podmienkach žili a zahynuli. Prezreli si aj Brezinku, ktorá bola súčasťou koncentračného tábora v Osvienčime. Videli zrenovované baraky, v ktorých sa tu žilo, obrovský priestor s komínmi, ktoré tu zostali po barakoch, kuchyňu, toalety a vypočuli si príbehy ľudí, ktorým sa podarilo z tábora úspešne utiecť.
V podvečerných hodinách sme sa presunuli do Krakova, kde sme boli ubytovaní.
Na druhý deň sme absolvovali exkurziu po historických pamiatkach Krakova, navštívili sme kráľovské sídlo Vavel a centrum mesta , a to všetko s odborným výkladom sprievodcu.
Cestou domov sme navštívili Tlačiareň Kubík v Námestove, kde sme boli milo privítaní. Je to súkromná rodinná firma, ktorá je úspešná na našom trhu práce. Tlačiareň je nová, moderná budova. Prezreli sme si jej zariadenie, nové tlačiarenské stroje a technológie. Exkurziou nás odborne sprevádzal majiteľ tlačiarne pán Kubík. Žiaci boli návštevou Tlačiarne Kubík nadšení, lebo okrem občerstvenia získali aj reálny pohľad na prácu v tlačiarni.

Mgr. D. Škultétyová