FOTOBRIGÁDA 2018

V dňoch 13.9-15.9.2018 sa uskutočnil na SOŠ polygrafickej 2. ročník Medzinarodnej fotografickej súťaže, FOTO brigáda 2018.
Súťaže sa zúčastnilo 5 škôl, ktoré sa postavili proti sebe. Študenti škôl mali za úlohu v priebehu 2 dní  nafotiť fotografie na určené témy. Všetky súťažné fotografie nájdete v školskej glérií PETIT. Je sa na čo pozerať!
Prikladáme vám niekoľko fotografií na ukážu:

Súťažiaci:

  • Zespół Szkół, Poligraficzno-Medialnych, Tysiąclecia 38, 31-610 Kraków, (Poľsko)
  • Střední průmyslová škola polytechnická, Nad Ovčírnou IV 2528, 760 01 Zlín (CZ)
  • Stredná umelecká škola Ladislava Bielika, Vajanského 23, 934 05 Levice (SK)
  • Stredná odborná škola, Račianska 105, 831 02 Bratislava (SK)
  • Stredná odborná škola polygrafická, Račianska 190, 831 02 Bratislava (SK)