GDPR

DÔLEŽITÉ DOKUMENTY:

  1. informačná povinnosť (stiahnuť súbor vo formáte .docx)
  2. povolené spôsoby prenosu OU a žiadosti do zamestnania (stiahnuť súbor vo formáte .docx)
  3. Vzor – namietanie spracúvania OU (stiahnuť súbor vo formáte .docx)
  4. Vzor – poučenia o právach dotknutých osôb (stiahnuť súbor vo formáte .docx)
  5. Vzor – žiadosť dotknutej osoby týkajúca sa jej OU (stiahnuť súbor vo formáte .docx)

Zodpovedná osoba: Roman Václav, LL.M.
Kontakt: 0910 905 154