Informácie k štúdiu na vysokých školách

Každý rok sa žiaci 4. ročníka zúčastňujú niekoľkých akcií zameraných na výber vysokej školy alebo budúceho zamestnania. Aj v tomto školskom roku navštívili Akadémiu vzdelávania a na školu k nim zavítali zástupcovia vysokých škôl – konkrétne Ekonomickej univerzity a Slovenskej technickej univerzity, aby im porozprávali o možnostiach štúdia, o požiadavkách na prijímacích pohovoroch, aj o umiestnení sa absolventov týchto škôl na trhu práce.
Veríme, že im pomohli pri ďalšom rozhodovaní sa, čo ďalej po skončení strednej školy.