Zmena vo vyzdvihnutí preukazov ISIC

Žiaci, ktorí splnili všetky podmienky na vydanie preukazu ISIC, si môžu prísť prevziať svoj preukaz do školy, prízemie, miestnosť č. 3115, dňa 27 a 28.8.2019 v čase od 8.00 do 11.30 hod.

Pred vyzdvihnutím preukazu ISIC je potrebné informovať sa telefonicky na čísle: 02/49209258 v čase od 8.00 do 11.30 hod., či je Váš preukaz vyrobený.

Tí žiaci, ktorí si preukaz nevyzdvihnú ešte pred nástupom do školy 27. a 28. 8. 2019, si ho môžu vyzdvihnúť od 2.9.2019 v miestnosti č. 3127. Telefonický kontakt: 02/49209235.