Jarná brigáda

V dňoch 17. – 18. 03. 2015 sa uskutočnila brigáda, ktorej sa zúčastnilo 23 žiakov našej školy (I. GMB, II. GMA, III. GMM, III. G). Cieľom brigády bolo pod vedením pracovníkov hospodárskej správy urobiť jarné upratovanie v okolí školy, školského internátu a likvidácia vyradeného a zastaraného majetku nachádzajúceho sa v priestoroch školy. Spoločným úsilím sa nám podarilo tento cieľ splniť.
Za ochotu zúčastniť sa a dobre vykonanú prácu všetkým ďakujem.

Hrabovská Silvia
ved. hospodárskej správy

 
FOTOGALÉRIA