Komiks ako didaktická pomôcka

Dňa 30. novembra 2015 sa naša trieda (II. G.) zúčastnila pilotáže novej metodickej a didaktickej pomôcky – komiksu – z oblasti boja proti xenofóbií, rasizmu, v boji za ľudské práva, rovnocennosti pohlaví. Pod taktovkou občianskeho združenia eSlovensko, ktoré má na svedomí projekty: zodpovedne.sk, pomoc.sk, stopline.sk, ovce.sk a mnoho iných, sme sa vyjadrovali k obsahovej, logickej, ale i grafickej stránke nového projektu.
 
Okrem toho, že našou hlavnou úlohou bolo zhodnotiť a navrhnúť lepšie riešenie pre komiks, ktorý bude súčasťou vyučovania na základných a stredných školách, mali sme možnosť diskutovať s grafikom občianskeho združenia. Koordinátorka nového projektu nás oboznámila s minulými i prebiehajúcimi projektmi. Obzvlášť významný je projekt stopline.sk, ktorý je zameraný a boj proti detskej pornografii, sexuálnemu vykorisťovaniu, obchodom s deťmi. Veríme, že nami „testovaný“ projekt sa stretne s rovnakým úspechom ako jeho predchodcovia.
 
Žiaci II. G