Koniec roka

Končí sa školský rok a brány školy sa na dva mesiace zatvoria. Skôr, ako sa začne čas oddychu a naberania nových síl, sme ešte zhodnotili uplynulý školský rok plný radostí aj starostí, čo nové sme sa naučili, ale aj zabudli. Preto sme odmenili našich žiakov, ktorí sa počas celého školského roka snažili, mali výborné študijné výsledky a úspešne reprezentovali našu školu nielen na celoštátnych súťažiach, ale aj v zahraničí.

Diplomy a vecné odmeny im odovzdal riaditeľ školy Ing. Roman Šíp, PhD.

Všetkým našim žiakom blahoželáme k úspešnému ukončeniu školského roka a prajeme veľa pekných letných zážitkov a veľa oddychu.

V septembri sa stretneme!