Kurz na ochranu života a zdravia pre 3. ročník, účelové cvičenie pre 1. a 2. ročník

V turnusoch 5.9.2018 – 7.9.201711.9.2018 – 13.9.2018 sa študenti 3. ročníka zúčastnili Kurzu na ochranu života a zdravia. Bol rozdelený do troch dní a žiaci počas neho absolvovali túry na Kolibu, Železnú studienku a Peknú cestu. Získali nové informácie z oblasti zdravotníctva so zameraním na prvú pomoc v rôznych situáciách, s ktorými sa môžu stretnúť v bežnom živote. Spoznávali prírodu prostredníctvom vyskytujúcich sa rastlín a živočíchov v regióne a hodnotili aj negatívny vplyv človeka na prírodu. Študenti dostali tiež informácie z oblasti civilnej obrany a informácie, ako sa zachovať v mimoriadnych situáciách. Výučba prebiehala formou kvízu.

Spoločnosť im v jednotlivých dňoch podľa harmonogramu robili študenti prvých a druhých ročníkov v rámci účelového cvičenia. Výučba prebiehala informatívnou formou, aj formou otázok. Bola rozšírená o oblasť topografie, v ktorej si overili svoje znalosti nielen o orientácii podľa mapy, ale aj podľa prírodných úkazov. Žiaci si vyskúšali prácu s buzolou a určovanie azimutu.

Počasie nám prialo, teploty sa pohybovali ako v lete, nad 25 stupňov,

a tak si študenti mohli naplno užiť nielen život v prírode, ale aj teplé slnečné lúče.

Mgr. Pistlová, PhD.