Letný športový deň

23. júna 2017 sa konal na našej škole už tradičný športový deň. Turnaj sa niesol v duchu blížiacich sa letných prázdnin. 
Akcie sa zúčastnili žiaci prvého až tretieho ročníka. Súťažilo sa v troch športoch: vo florbale, bedmintone a stolnom tenise. Študenti mali možnosť ukázať nielen svoje zručnosti, ale aj osvojené herné činnosti z hodín telesnej a športovej výchovy. Zápolilo sa s veľkým nasadením a ten, kto nesúťažil, aspoň povzbudzoval svoju triedu.

Z víťazstva vo florbale sa napokon tešil „mixovaný“ kolektív žiakov prvých tried po úpornom boji so žiakmi z II. GMT.
V bedmintone sa súťažilo v štvorhre, víťazstvo si nakoniec ukoristili Samuel Horváth a Dávid Gergély z I. GMA.
V stolnom tenise opäť žiaci prvého ročníka ukázali, že sú prísľubom pre reprezentáciu školy na športových podujatiach. Z víťazstva dievčat sa tešila Simona Švorcová a u chlapcov opäť Samuel Horváth, obaja z I. GMA.
Žiakom ďakujeme za predvedené výkony a športový zážitok. 🙂

Mgr. Ľubica Pistlová, PhD.