LITTER LESS a YRE – MLADÍ REPORTÉRI

Stredná odborná škola polygrafická sa aj tento rok prihlásila do medzinárodnej súťaže LITTER LESS a YRE – Mladí reportéri.
Študenti Soňa Krebesová a Viktor Molnár (II.GMT) sa zhostili ekologickej témy a domácej úlohy zadanej organizáciou a vytvorili prvý článok a fotky do medzinárodnej súťaže. Posúďte ich nadšenie a snahu sami.

Súťažné kategórie:
1. YRE AWARDS – hlavná súťaž
Do tejto kategórie sa môžu zapojiť reportéri vo veku 11-21 rokov zo všetkých škôl, zapojených do programu Mladí reportéri, ako aj zaregistrované tímy (napr. z environmentálnej MVO alebo redakcie školského časopisu).
Víťazi národného kola získajú vecné ceny podľa vlastného výberu:

  1. miesto (jednotlivec alebo tím) 100€
  2. miesto (jednotlivec alebo tím) 60€
  3. miesto (jednotlivec alebo tím) 40€

Víťazi medzinárodného kola získajú diplomy a vecné ceny (napr. fotoaparát).

2. LITTER LESS – kampaň pre menej odpadu
Kategória pre 11-18 ročných reportérov zo škôl zapojených do kampane LITTER LESS. Odmenou pre víťazov (1. a 2. miesto, max. dvaja reportéri za tím) bude účasť na LITTER LESS workshope.
Víťazi medzinárodného kola získajú diplomy.
Víťazi z oboch kategórií (YRE AWARDS a LITTER LESS) postúpia do medzinárodného kola.
Uzávierka súťaže: 22. marec 2016, do tohto dátumu je potrebné vložiť súťažné príspevky v oboch kategóriách online formulár. Videoreportáže je treba ešte predtým nahrať na kanál Mladých reportérov na You Tube.

3. Medzinárodná spolupráca
Súťaž pre zmiešané tímy reportérov z dvoch krajín zapojených do programu Reportéri vo veku 15-18 rokov prihlasujú do súťaže spoločný článok v anglickom jazyku na jednu z troch tém, ktoré vychádzajú z programu OSN Ciele pre udržateľný rozvoj.
Cieľ 11 – Udržateľné mestá a komunity
Cieľ 12 – Zodpovedná spotreba a výroba
Cieľ 13 – Ochrana klímy
Uzávierka súťaže: 30. apríl 2016.Do tohto dátumu musia byť súťažné príspevky vložené na stránku yrecompetition.exposure.co . Príspevok vloží národný koordinátor programu YRE z jednej alebo z druhej krajiny.
Víťazi (1. miesto) získajú vecné ceny.