Litter Less workshop

Už tretí rok sa naši žiaci zapájajú do projektu Mladí reportéri pre životné prostredie. 18.10.2016 sa zúčastnili workshopu Litter Less – Menej odpadu v Trenčíne. Počas neho sa Patrícia Jánošová (I. GMB), Abigél Szőcs (I. GMA) a Dominik Malík (I. GMB) učili písať krátky článok o ekologickej téme pod vedením novinárskych profesionálov – Evy Mišovičovej (články), Radovana Stoklasa a Mareka Janičíka (fotografia).

Zatiaľ čo študenti vymýšľali koncepcie a samotné články, učitelia mali na starosti administráciu kampane LITTER LESS. Boli oboznámení s novými pokynmi YRE a Litter Less.
Tento rok sa naši študenti môžu zapojiť v kategórii fotografia, video a článok v súťaži LITTER LESS Mladí reportéri vo veku 11-18 rokov. Tu skúmajú miestny alebo regionálny problém odpadu, napr. ilegálne skládky, recyklácia…
Súťaž YRE je pre študentov vo veku 11-21 rokov v kategórii fotografia, video a článok s témou akéhokoľvek problému životného prostredia, ktorý sa dotýka ich života a okolia.
Tretia súťaž je International Collaboration – Medzinárodná spolupráca. Súťažná kategória je pre 15-18-ročných reportérov z dvoch krajín, zapojených do programu YRE, ktorí skúmajú jeden problém týkajúci sa udržateľného spôsobu života, konkrétne udržateľné mestá a komunity, zodpovednú spotrebu a výrobu, ochranu klímy.

Koordinátori kampane z CEA Trenčín predstavili YRE metodiku štyroch krokov:
1. skúmanie problému,
2. hľadanie riešenia,
3. publikovanie
4. šírenie reportážneho príspevku.
Každý účastník workshopu dostal leták, ktorý im bude pomáhať pri spracovaní príspevkov. Žiaci a učitelia musia do 10.12.2016 splniť zadanie – vytvoriť články, fotografie a videá na tému Menej odpadu.
Držíme im palce, nech sú aspoň takí úspešní, ako boli minuloroční súťažiaci.