MATURITA – OPRAVNÝ TERMÍN

Opravný termín ústnej formy maturitnej skúšky sa uskutoční 12. 09. 2019 od 08.00 hod. v miestnostiach:

SJL – č. 109

ANJ – č. 106

TČ OZ 1 – č. 216

TČ OZ 2 – č. 118.

Jednotlivým žiakom budú poslané časové harmonogramy. Žiaci sú povinní prísť pol hodinu pred začiatkom skúšky a priniesť si platný občiansky preukaz.