MATURITNÁ SKÚŠKA – ANGLICKÝ JAZYK

Prosíme žiakov, ktorí sa v školskom roku 2019/2020 záväzne prihlásili na maturitnú skúšku z anglického jazyka na jazykovej úrovni B2, aby vzhľadom na mimoriadnu situáciu elektronicky podali Žiadosť o vykonanie ústnej formy internej časti maturitnej skúšky z anglického jazyka na jazykovej úrovni B2 a vyjadrili aj súhlas s jej uskutočnením najneskôr do 15. mája 2020. Ak žiak nemá záujem o vykonanie ústnej formy internej časti maturitnej skúšky z anglického jazyka na jazykovej úrovni B2, ktorú si zvolil, oznámi to škole a písomne vyjadrí súhlas s administratívnym vykonaním internej časti maturitnej skúšky najneskôr do 15. mája 2020. Žiak v tomto prípade nevykoná ústnu formu internej časti maturitnej skúšky z anglického jazyka a na jeho maturitnom vysvedčení bude uvedená jazyková úroveň B1. Žiadosti a písomné súhlasy posielajte na e-mailovú adresu: skola@polygraficka.skkordosova@polygraficka.sk