MATURITNÁ SKÚŠKA – OZNAM

Ústna forma internej časti MS sa koná v dňoch 27.5. – 31.5.2019 podľa harmonogramu, ktorý bol zverejnený.
Žiak je povinný prísť aspoň pol hodiny pred termínom, byť vhodne oblečený a mať so sebou občiansky preukaz.
Ak je žiak na MS neúspešný, hneď po poslednej časti MS vypíše na sekretariáte zástupkýň žiadosť o vykonanie opravnej MS.