MATURITNÉ VYSVEDČENIA

Žiaci, ktorí úspešne vykonali ústnu formu internej časti maturitnej skúšky v septembri 2019 si môžu prevziať vysvedčenia o maturitnej skúške od 18. 9. 2019 v čase od 8 h do 14 h na sekretariáte zástupcova riaditeľa školy pre TV, na druhom poschodí, miestnosť číslo 219. Žiaci sú povinní preukázať sa platným občianskym preukazom.