NAJKRAJŠIE KNIHY SLOVENSKA

Súťaž Najkrajšie knihy Slovenska vyhlasuje Ministerstvo kultúry SR, BIBIANA, MŠVV a Š SR, Slovenská národná knižnica a Zväz polygrafie na Slovensku.
Je pokračovateľom tradície založenej v roku 1965, ktorá od svojho vzniku sleduje zámer zvyšovať výtvarnú úroveň a kvalitu polygrafického spracovania kníh.
Prihlásené knihy hodnotí 20 členná odborná porota podľa výtvarných a polygrafických hodnôt i podľa súhry všetkých zložiek knižného celku. Každý rok tak vzniká ocenená kolekcia maximálne 20 kníh, ktoré spĺňajú náročné výtvarné a technické kritériá a sú vyhlásené za Najkrajšie knihy Slovenska.
Do tohto ročníka súťaže vydavatelia prihlásili 182 kníh. Sedem titulov získalo osem cien. 20 členná odborná porota podľa výtvarných a polygrafických hodnôt i podľa súhry všetkých zložiek knižného celku vybrala ako Najkrajšie knihy Slovenska 20 kníh a 7 študentských prác. Predsedom poroty bol Martin Kellenberger.
Našu školu reprezentovala kniha s názvom Láska – Dvere od Olivera Kolembusa zo IV.G triedy.
Oliver knihu spracoval netradičným spôsobom, vyrezal 32 linorezov, ktoré následne odtlačil. Jeho výtvarný príbeh bol vytvorený na dve básne spod pera žiaka Lukáša Soviara z III.GMA triedy.
Kniha bola ako prvá odmenená v kategórii študentská práca.