Návšteva veľtrhu vysokých škôl AKADÉMIA & VAPAC

V utorok 9.10.2018 sa vybraní žiaci štvrtých tried zúčastnili 22. veľtrhu vysokých škôl AKADÉMIA & VAPAC, ktorý sa konal v Národnom tenisovom centre. Výstavy sa zúčastnilo množstvo vysokých škôl zo Slovenska aj zo zahraničia. Študenti mali možnosť spýtať sa zástupcov VŠ na podmienky prijatia na štúdium aj na možnosti uplatnenia na trhu práce. Poniektorí z našich študentov využili aj možnosť poradne, v ktorej si dali otestovať svoje študijné predpoklady.

Všetci si z veľtrhu odnášali nielen množstvo informácií, ale aj materiálov o jednotlivých školách a drobných darčekov Gabriela Koteková