Nebuď otrok drog

Tlačová agentúra SR vyhlasuje literárno-výtvarnú súťaž s protidrogovou tematikou Nebuď otrok drog. Je určená žiakom II. stupňa ZŠ a stredných škôl a úlohou súťažiacich je tvorivo stvárniť odpoveď na otázku „Ako by mi drogy skomplikovali život?“ a zamyslieť sa nad tým, o čo všetko by ako užívatelia drog dobrovoľne prišli.

Termín uzávierky súťaže je 10. november 2017.

Všetky ďalšie podmienky súťaže sú na stránkach:
Vyhlásenie súťaže
Inšpirácia

Vyzývame všetkých súťaživých študentov: Svoje práce prines Mgr. Henriete Jakúbkovej. Nebuď otrok drog – RADŠEJ SÚŤAŽ!