Obchodovanie s ľuďmi – prednáška

Dňa 25.9.2018 sa žiaci 3. ročníka zhromaždili v aule školy, aby si vypočuli o novodobom otrokárstve, a to z úst na to najpovolanejších – prednášajúcou totiž bola kpt. JUDr. Patrícia Sikelová z Okresného riaditeľstva PZ Bratislava III.

Žiaci sa dozvedeli, že obchodovanie s ľuďmi je trestný čin, pri ktorom sa človek stáva obeťou dobrovoľného alebo nedobrovoľného presunu na iné miesto/do iného štátu, kde je zneužívaný na rôzne formy vykorisťovania s cieľom ekonomického zisku. Patrí medzi tri najvýnosnejšie nelegálne obchody, je rozšírené po celom svete a neustále sa objavujú jeho nové formy. Je organizované rôznymi zločineckými skupinami, často medzinárodnými. Legislatívne je upravené v našom Trestnom zákone a za tento trestný čin možno byť potrestaným odňatím slobody na 4 – 10 rokov.

Téma prednášky bola pre žiakov 3. ročníka veľmi aktuálna, lebo množstvo z nich popri štúdiu brigáduje alebo sa chystá brigádovať a onedlho ukončia školu a zaradia sa na trh práce, kde si budú musieť preverovať serióznosť svojho budúceho zamestnávateľa. Hoci sa téma týka najmä dievčat, pozor si budú musieť dať aj chlapci.

Študenti ocenili, že získali poznatky priamo z praxe, dozvedeli sa, čo robiť, aby sa sami nestali obeťou obchodovania, ako možno obetiam pomôcť a mohli si na sebe vyskúšať, ako reagovať na určité typy inzerátov s ponukami práce. Veríme, že nadobudnuté informácie zužitkujú.

Mgr. H. Jakúbková