Obvodné kolo vo florbale

Dňa 11.11.2015 sa študenti našej školy zúčastnili Obvodného kola školskej športovej súťaže vo florbale stredných škôl.
Súťaže sa zúčastnilo 10 družstiev, ktoré boli rozdelené do troch skupín, každá skupina hrala v inom termíne. Naši študenti súťažili v druhej skupine spolu s OA z Račianskej a SOŠHSaO Na pántoch. SOŠP reprezentovali: Juraj Török, Christián Fujas, Šimon Raus, Marcel Motyka, Daniel Míšek, Adam Morbacher, Lukáš Ledida, Juraj Vlkolinský, Ctibor Kompánek, Patrik Hoza, Adrian Drobný, Jakub Pavlisko a Denis Németh.