OCENENIE TALENTOVANEJ MLÁDEŽE PRIMÁTOROM HLAVNÉHO MESTA

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava vyjadrilo aj tento rok svoj kladný vzťah k deťom a mládeži prostredníctvom stretnutia primátora s talentovanou mládežou. Podujatia sa zúčastnili tí, ktorí úspešne reprezentovali Bratislavu a zároveň aj Slovensko buď v celoštátnych kolách súťaží alebo v súťažiach medzinárodných, a ich pedagógovia či tréneri.

SOŠ polygrafická nominovala niekoľkých našich žiakov, a to za účasť v rôznych súťažiach. Na neformálne stretnutie s pánom Ivom Nesrovnalom, primátorom Bratislavy, bol pozvaný Filip Polák, žiak IV. GMB triedy. Nominovaný bol našou školou za 1. miesto v medzinárodnej súťaži organizovanej Mladými reportérmi pre životné prostredie ENVIRO, kategória Foto 19 – 21.

Zároveň získala Mgr. Jana Tkačiková, ktorá Filipa Poláka pedagogicky viedla, od primátora hlavného mesta čestné uznanie za výborné výsledky práce s mládežou.

Oceneným blahoželáme a dúfame, že budúci školský rok sa nám podarí získať viac ocenení.