Odborná exkurzia v Národnej banke Slovenska

Dňa 10.9.2018 sa triedy IV.GMB a III.TMT pod vedením triednych učiteliek Ing. E. Fialovej a Mgr. G. Kotekovej zúčastnili exkurzie v NBS.
Témou workshopu bola finančná gramotnosť a používanie osobných účtov. Študenti pri prednáške používali mobilné telefóny, kde sa ukázala ich zručnosť v ovládaní osobných účtov a v bankovníctve. Za správne riešenia odpovedí boli odmenení vecnými cenami.