ODOVZDÁVANIE UČEBNÍC – štvrtáci!

25.5.2020 sa koná IČ MS z anglického jazyka, úroveň B2.

Organizácia odovzdávania učebníc, kľúčov od skriniek, maturitných a koncoročných vysvedčení  pre triedy IV.G, IV.GMA, IV.GMB, IV.TMT je nasledovná:

27. 5. 2020 (streda)

Mgr. art. Molnárová,  IV.G – učebňa 001

Mgr. Prívozníková, IV.GMA – učebňa 008

28. 5. 2020 (štvrtok)

Mgr. Koteková IV.TMT – učebňa 008

Mgr. Švorc IV.GMB – učebňa 001

Žiaci prinesú učebnice, odovzdajú kľúče od skriniek, uvoľnia internát.

Ak žiak neodovzdá učebnicu, ktorú prevzal, zaplatí ju v plnej výške.

Ak žiak stratil kľúč od šatňovej skrinky, zaplatí 4,50 €.

Triedny učiteľ vytvorí harmonogram odovzdávania vysvedčení a pošle žiakom mailom.

Žiakom sa pri vstupe meria teplota a musia mať rúška.